Småting fra eksamensopgaver Flashcards Preview

Fysiologi > Småting fra eksamensopgaver > Flashcards

Flashcards in Småting fra eksamensopgaver Deck (16):
1

Hvad er funktionen af Na+/H+-antiporter?

At trække H+ ud af cellen.
Det gør, at ligevægten mellem intra- og extracellulær bikarbonat forbliver ens.

2

Hvorfor har atropin ikke nogen virkning på en sympatisk neuron?

Fordi det er den nicotinerge actylcholin-receptor som sidder på neuronet

3

Hvor sidder sprogcenteret oftest?

I venstre hjernehalvdel
Det betyder, at personer kun kan formulere hvad de ser på højre synsfelt ved overskæring af corpus callosum

4

Hvilken stimuli reagerer baroreceptorer i aortabuen på?

Stræk
Ved forceret eksspiration stiger det intrathorakale tryk, men samtidig stiger trykket i aorta. Derfor vil baroreceptorer i aortabuen ikke reagere.

5

Hvordan reagerer lungekar på lav ilt?

De kontraherer sig ved lav ilt. Det tillader, at blodet kan strømme hen til bedre ventilerede området.

6

Hvilke komponenter indgår i autoregulering af kar?

1) Myogen respons
2) Udvaskning af metabolitter --> konstriktion
3) Flow induceret vasokonstriktion

7

Hvad skal man huske i beregning af shunts ud over følgende værdier:
-CO
-Ilttryk arterielt
?

Ilttrykket på venesiden!!

Skal bruges til at vide hvor meget som bliver reoxygeneret

8

Nævn kanaler som transporterer klorid over membranen

NKCC
Cl-/HCO3- antiporter

9

Nævn kanaler som transporterer H+ over membranen

Na+,H+-antiporter
H+-ATPase
H+,K+-ATPase

10

Ved forhøjet FRC vil diaphragma have en anden længde.
Hvordan vil det påvirke FEV1?

Da FRC er højere, vil diaphragma have en kortere længde.
Ud fra det aktive længde-spændingsdiagram kan man se, at det giver en mindre maksimal kraft.

11

Hvordan opstår der hypoxæmi i en emfymatisk lunge?

Ved emfysem er RV højere. Derfor bliver den alveolære ventilation nedsat --> hypoxæmi

12

Hvad skal man huske på, når man måler ilttension af en blandet arterie?

Man finder først den nye saturation.
Derefter skal man se hvad ilttensionen svarer til ved den givne saturation.

13

Hvad skal man huske på med iltoptagelse i hvile ved forskellige højder?

At der er forskellen mellem arteriel og venøs saturation som betyder noget.

14

Definer:
-Hypoxi
-Hypoxæmi
-cyanose

-Iltmangel til væv
-Lav ilt i blodet: >75mmHg
-Saturation under ca. 87%

15

Forklar hvilke kræfter som bestemmer flowet ved en eksspiration

Til at starte med er der 3 faktorer:
-Ekspirationsmusklerne
-Lungernes elastiske recoilkraft
-Luftvejsmodstanden

Efterhånden som lungevolumen falder, mindskes ekspirationsmusklerne påvirkning på flowet.
Det bliver derfor kraftuafhængigt.

Der er kun flow så længe at det alveolære tryk er højere end det atmosfæriske, og det kan overvinde luftvejsmodstanden(da trykket falder i løbet af respirationsvejene).

Efterhånden som lungevolumen falder yderligere, falder lungernes elastiske samtidig med at luftvejsmodstanden stiger. På et tidspunkt rykker equal pressure point forbi brusken og hen til de kompresible luftveje, og lungen lukker sig sammen.

16

Hvis man får en opgave, hvor PACo2 er steget mere end PAO2 er faldet, hvad skal man så sige at der er sket?

V/Q-ubalance!