F19 Flashcards Preview

Fysiologi > F19 > Flashcards

Flashcards in F19 Deck (15):
1

Hvilken betydning har det at vener har høj compliance ved lave tryk?

Det giver dem en kapacitansfunktion.
Store ændringer i volumen ændrer ikke trykket meget.

2

Angiv alle faktorer som bidrager til blodets tilbageløb til hjertet

Venøs tonus
Venøse klapper
Muskelpumpen
Respirationspumpen
Sug fra hjertet

3

Hvilke faktorer kan give forhøjet centralt venetryk?

Højresidig hjerteinsufficiens
KOL
Lungeemboli
Trikuspidalstenose
Rumopfyldende processer

4

Hvordan kan kurven for (CO,CVP) ændre sig?

Transfusionser og blodtab kan forskyde kurven
Prækapillær vasokonstriktion kan ændre hældning af kurven

5

Beskriv kardiovaskulær regulering

Lokale mekanismer i karvæggen:
-Parakrin kontrol
-Metabolisk autoregulering
-Flow-induceret vasodilatation
-Myogen respons

Hormonelle mekanismer

Nervøse mekanismer

6

Beskriv NO-induceret vasodilatation

1) Ligand binder til receptor
2) Ca++ --> CaM
3) L-arginin --> L-citrulin + NO
4) NO omdanner GTP til cGMP
5) PKG --> Ca2+ fra SR og Rho kinase, som begge påvirker MLCP

7

Beskriv virkning af endothelin

Er en vasokonstriktor
Men kan også inducere vasodilatation

8

Angiv potentielle kandidater for metabolisk autoregulering

Lav O2
Høj CO2
Adenosin
Laktat
Stigning i [K+]

9

Beskriv flow-induceret vasodilatation

Ved øget flow, og derfor også øget longitudinal tryk gradient, sker der vasodilatation på baggrund af endothelet

10

Beskriv det myogene respons

Det myogene respons udløses af en transmural trykstigning

11

Angiv 5 stoffer som styrer den hormonelle kontrol af karvæggen

Adrenalin/noradrenalin
RAAS
Kininer
ADH
ANP

12

Angiv hvorledes baroreceptorers impulsrate i de afferente nerver øges

Øget middeltryk
Øget pulstryk
Hastigheden af trykstigning

13

Kan baroreceptorer undergå adaption?

Ja. Ved hypertension forskydes kurven mod højre, så der er lavere impulsrate ved samme tryk

14

Angiv hvorledes et øget atrialt tryk påvirker hjertefrekvensen og diuresen

Atrial volumen:
--> stræk i atrierne --> ANP/BNP --> diurese

--> lavtryksreceptorer
--> cardivaskulære center i medulla oblongata
---> sympatisk tonus i SA knuden --> frekvens
---> hypothalamus --> nedsat ADH --> diurese

15

Angiv sammenhængen mellem volumenreceptorer og baroreceptorer

Intravenøs infusion -->
højre atrialt tryk -->

-->CO -->
Atrialt tryk -->
baroreceptorer -->
nedsat frekvens

-->atrial receptor stimuleret -->
Bainbridge reflex -->
frekvens


Øgning af blodvolumen:
Stigning i HR på grund af Bainbridge
Konstant SV på grund af baroreceptorer
= Øgning i CO

Fald i blodvolumen:
Stigning i HR på grund af baroreceptorer
Fald i SV på grund af blodtab
= Fald i CO