F5 Flashcards Preview

Fysiologi > F5 > Flashcards

Flashcards in F5 Deck (25):
1

Hvorledes kan man ændre egenskaberne for elektrisk synapse?

Voltage
Intracellulær pH
[Ca++]

G-koblet protein kan regulere disse faktorer

2

Forklar hvordan en kemisk synapse bliver startet

Aktionspotentiale -->
Ca++-kanaler åbnes -->
Fusion af vesikler med neurotransmittere -->
NT i synaptisk kløft og binder til specifikke receptorer -->
Åbning af ionkanaler -->
Ændret eksitabilitet af cellen(enten depolarisering eller hyperpolarisering)

3

Hvad er en matabotrobisk receptor?

En receptor som ikke indeholder en ionkanal, men er koblet til G-koblet protein som igangsætter en second messenger kasakade, som i sidste ende kan påvirke en ionkanal.

4

Hvad er en ionotropisk receptor?

En receptor som indeholder ionkanal i selve strukturen.

5

Hvilke stoffer indgår i frigørelsen af neurotransmittere?

SNARES.
V-SNARE er de vesikulære
T-SNARE er target

6

Hvordan bliver SNARES aktiveret?

De har ikke nogen Ca++-binder.
Synaptotagmin fungerer som Ca++-sensor.

7

Hvordan genbruger man vesiklerne som smelter sammen med membranen i løbet af den synaptiske transmission?

1) Den endocytotiske vej:
-Plasmamembranen er "coated"
-Indsnøres til vesikler i cytoplasma på den præsynaptiske terminal
-Taber sin "coating" og undergår flere modifikationer(refill etc.)

2) "Kiss and run":
-Danner en pore i den postsynaptiske terminal
-Vesikler smelter ikke sammen med terminalen

8

Hvad er EPSP og IPSP?

Excitatory og inhibitory postsynaptic potentials

EPSP er det potentiale der forekommer ved at fx acetylcholin binder til en postsynaptisk receptor

9

Hvilken type receptor er de muskulære receptorer?

Ligand gatede
Aktiveres med acetylcholin

10

Hvor store er porerne til EPSPs?

Relativt store. Kan transportere de fleste kationerne.
Derfor vil både Na+ og K+ strømme hhv. ind og ud af cellen, når acetylcholin binder til receptoren.
Da Na+ har størst driving force ved den ændrede konduktans, betyder det, at den indadgående strøm af kationer vil være størst. Dette betyder at der sker en depolarisering.

11

Hvad er EPSC?

Den netto strøm som forekommer ved at åbne for kanaler som er aktiveret ved et EPSP

12

På hvilke tidspunkter ser man EPSC og EPSP?

EPSC sker meget hurtigt og i kort tid.
Det skyldes at neurotransmitterne hurtigt nedbrydes.

EPSP kommer kort tid efter og har lang decay.
Det lange decay tillader summation af potentiale.

13

Hvad er reversal potential?

Hvis et membranpotentiale eksperimentielt er blevet depolariseret, vil der være en mindre strøm af Na+ og K+ og derfor en mindre EPSP.
Det membranpotentiale hvor PSP=0 kaldes for reversal potential.

14

Vil der altid kunne være en strøm ved ligand-gatede kanaler?

Ikke ved reversal potential, da EPSP=0

15

Hvad er temporal summation?

Evnen til at 2 asynkrone EPSP kan summeres

16

Hvad er spatiel summation?

Evnen til at 2 EPSP tæt på hinanden kan summeres(ikke helt p.g.a. shunting)

17

Hvad er shunting i.f.t. spatiel summation?

At spatiel summation ikke giver summen af de to PSP, men at det ene signal er lavere.
Dette er på grund af:
V_PSP = I_PSP / g_m
Når det ene PSP er startet, så stiger g_m og det andet PSP bliver derfor lavere

18

Hvad er PPF?

Paired pulse facilitation

Når samme axon stimuleres 2 gange på kort tid, bliver den anden stimulering stærkere.
Det bliver max stærkest hvis det andet er 20 ms efter det første

19

Hvad er posttetanic potentiation?

Hænger sammen med PPF.
Hvis en synaptisk respons bliver gentaget mange gange i løbet af noget tid, vil det forstærke PSP'et.
Det skyldes ændring i den postsynaptisk terminal

20

Hvad er synaptic depression?

Når brug af en synapse leder til dårligere effekt på kort tid

21

Hvordan kan man ændre permeabiliteten af connexons?

Ændring i transjunctional potentiale
Ændringer i intracelullært Ca++: Stigning skaber fald
Ændringer i intracellulært pH: Fald skaber fald
Visse neurotransmittere
Hormoner

22

Hvor findes gap junctions?

Nervevæv: Specielt mange i gliaceller
Epithel
Hjerte
Glat muskelvæv

23

Nævn de 4 neurotransmittere med excitatorisk effekt og deres ionotrope receptor

Glutamat:
-AMPA
-KAIN
-NMDA

Acetylcholin:
-N

Serotonin:
-5HT3

ATP:
-P2X

24

Hvordan genbruges glutamat?

Det optages af gliaceller om omdannes til glutamin
Glutamin optages af neuronet og omdannes til glutamat igen

25

Beskriv GABA-receptoren

Pentamer
Cl--kanal
2 GABA bindingssteder
Fosforyleringssites på indersiden
Bindingssteder for lægemidler(og ethanol). Fx barbiturater