F4 Flashcards Preview

Fysiologi > F4 > Flashcards

Flashcards in F4 Deck (15):
1

Hvad ligger det typiske membranpotential på?

Omkring -70 mV

2

Hvad er det unikke ved neuroners membranpotentiale?

De kan ændre det

3

En ændring fra -70mV til -60mV kaldes:

Depolarisering

4

En ændring fra -70mV til -80mV kaldes:

Hyperpolarisering

5

Hvordan ser ændring i membranpotentiale ud ved hyperpolarisering?

Den ændres eksponentielt.
Den ligner et RC-circuit(resistor-capacitor kredsløb)

6

Hvorledes ændres magnituden af potentiel ændring over distance?

Den mindskes eksponentielt

7

Hvad er længdekonstanten?

Den længde hvor den potentielle ændring er faldet til 1/e=37% af den maksimale værdi

8

Hvad forholdet mellem længdekonstant og mostanden i membranen og i cytoplasmaet af axoner?

længdekonstant = √( r_m / r_a )

9

Hvad sker med længdekonstanten hvis man øger diameteren i et axon?

r_m er relateret til omkredsen af axonet. Det er derfor inverst med længdekonstanten.
r_a er relateret til arealet af axonet. Det er derfor inverst i anden med længdekonstanten.

Derfor vil længdekonstanten øges, når man øger diameter af et axon.

10

Hvad er den lokale respons?

Når en større depolarisering finder sted, åbnes der for Na+-kanaler. Dette medfører at der sker en yderligere depolarisering(lokal respons).

11

Hvad er aktionspotentialet?

Når der sker en ændring i membranpotentialet således at der kommer en spike og membranen bliver positiv.

12

Hvad har man defineret tærskelværdien for et aktionspotentiale som?

Når der er 50:50 for at der sker et aktionspotentiale.

13

Beskriv den spændingsgatede Na+-kanal

1 alpha-subunit:
-4 gentagede motiver af 6 transmembrane helicer, som omgiver en central ionkanal eller pore

ß1 og ß2 subunit

14

Beskriv den spændingsgatede K+-kanal

4 seperate subunits
Hver består af polypeptider med 6 membranspændende segmenter og ligner motiverne fra Na+-kanalen

15

Hvad kaldes de "huller" der er i myelinskederne?

Ranvierske knuder