F23 Flashcards Preview

Fysiologi > F23 > Flashcards

Flashcards in F23 Deck (13):
1

Hvad skal der være for at vand kan transporteres over samlerørenens hovedceller?

Vandpermeabilitet og driving force

2

Hvilken transportmekanisme benytter urea?

Passiv transport
NaCl gradienten dannet af TAL anvendes til at danne gradient for urea

3

Loop diuretika giver diurese ved 3 mekanismer. Hvilke?

1) Øger antal osmolytter i samlerør
2) Hæmmer TGF
3) Ødelægger papilgradient

4

Hvad er funktionen af vasa recta?

At ernære epithelet
At returnere resorberet soluter af vand til blodbanen

5

Hvad øger plasmarenin?

Reduceret stræk i afferent arteriole
Reduceret NaCL ved macula densa
Øget sympaticus stimulation af JG celler

6

Må man blande stimulation til renin sekretion sammen med TGF?

NEJ!

7

Beskriv kort frigivelsen af renin

1) Strækket i afferente arteriole påvirker reninsekretionen af JG celler. Medieres via gap-junctions mellem endothel og JG celler.
2) Koncentration af NaCl ved macula densa afhænger af GFR. Lav NaCl medfører lav ATP og adenosin. Lav Ca2+ i JG-celler --> reninfrigivelse
3) Aktivering af JG-celler via ß1-receptorer

8

Hvad er funktionen af renin?

Renin omdanner angiotensinogen til angiotensin I.
Angiotensin bliver via ACE til angiotensin II.

9

Beskriv angiotensins effekt

1) Primær vasokonstriktion- systemisk og renalt
2) Øger tørst
3) ADH-frisættelse
4) Aldosteron frisættelse

I sidste ende fald i udskillelse af natrium og vand

10

Hvilke stoffer øger plasma-aldosteron?

Angiotensin II
Høj plasma K+
ACTH

11

Hvilken effekt har aldosteron?

Distale del af nyre og tarm.
Steroidhormon: Påvirker nucleus til syntese af NCC og ENaC.

Øger resorption af Na+ og vand
Øger sekretion af K+

12

Hvorfor påvirker glukokortikoiderne ikke MR-receptoren?

Fordi der ved MR-receptoren er 11ß-HSD som omdanner kortisol til inaktivt kortisol.

13

Beskriv ANP

ANP frigives fra atrierne
BNP frigives fra ventriklerne

Frigives ved stræk af cardimyocytterne

Funktion:
-Øger GFR ved dilation af afferent og konstriktion af efferent arteriole
-Hæmmer reninfrigivelse
-Reducerer aldosteron frisættelse
-Hæmmer NaCl resorption i samlerør