F6 Flashcards Preview

Fysiologi > F6 > Flashcards

Flashcards in F6 Deck (13):
1

Hvilke to typer af somatosensorisk respons er der?

Fast adapting(FA)
Slow adapting(SA)

2

Hvordan fungerer FA?

Når den bliver stimuleret giver den en respons, men efter langvarig stimulation stopper responset

3

Hvordan fungerer SA?

Den bliver ved med at lave et respons(og kan forstærke det)

4

Hvordan kan man inddele fibre i forhold til deres receptive field(RF)?

Type 1: Kort distance
Type 2: Bredt område

5

Hvilke mikroskopiske strukturer terminerer FA1, FA2, SA1 og SA2 i?

FA1: Meissners corpuscle
FA2: Pacinian corpuscle
SA1: Merkel's disks
SA2: Ruffini's endings

6

Hvad er den primære forskel på responset fra en dorsal column neuron og et primær afferent neuron?

1) Dorsal column neuron har større receptive field på grund af flere afferente fibre synpaser
2) Dorsal column neuroner responderer på flere forskellige klasser af sensoriske receptorer
3) Dorsal column neuroner har ofte inhibitorisk receptive field som er medieret gennem lokale interneuroner

7

Hvor terminerer somatosensorisk information i thalamus?

Ventroposterior nuclear complex:
-VPL
-VPM
-VPI

8

Hvilke receptorer giver en respons i:
-VPL og VPM
-VPI
?

-Proprioception og kutan FA eller SA
-Nociception

9

Hvilken type receptive field har neuroner i thalamus?

Inhibitoriske og excitatoriske

10

Hvor er de inhibitoriske nuclei som har relation til somatosensorisk placeret i CNS?

Dorsal column nuclei
Dorsal horn of spinal cord
VPL og VPM
Retikulære nucleus som projiceres ind i VPL og VPM
Retikulære nucleus

11

Hvilken forskel er der på neuron i VPL og VPM og sensoriske neuroner i lavere niveauer af det somatosensoriske system?

De thalamic neuroners excitabilitet afhænger af sleep-wake cyklus og nærværet af anesthesia

12

Hvad er TRP(transient receptor potential)?

En proteinfamilie som er den mest sandsynlige kandidat som transduktor af thermal sensation
Receptoren for capsaicin er i denne familie

13

Hvad er naloxone?

Et stof som kan reversere opiate analgesia