LEV 22B Turist Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > LEV 22B Turist > Flashcards

Flashcards in LEV 22B Turist Deck (13):
1

turisme

سياحة

2

på (hans) venstre side

ع إيده الشمال

3

en måneds tid

شي شهر زمان

4

et (reise)pass

جواز – ات (سفر)

5

å (toll)deklarere (noe)

صرّح - يصرّح ب

6

en bærer

عتّال - عتّالة

7

informasjonsskranke, opplysning

استعلامات

8

å bli (to stay)

قعد - يقعد

9

en verdi

قيمة

10

kontanter

كاش

11

lire (valuta)

ليرة - ات

12

å skrive under, signere på

مضى - يمضي

13

på (hans) høyre side

ع إيده اليمين

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):