MSA 41 Skatt og føydalisme i Egypt Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > MSA 41 Skatt og føydalisme i Egypt > Flashcards

Flashcards in MSA 41 Skatt og føydalisme i Egypt Deck (23):
1

Muhammed Anis (1921-1986); egyptisk historiker

محمد أَنِيس

2

professor i moderne historie på CU

السيّد رَجَب حَرَّاز

3

23. juli-revolusjonen (i Egypt)

ثَوْرَة 23 يوليو

4

opprinnelse

أَصْل – أُصُول

5

bare, utelukkende

فَحَسْبُ

6

(i neg. setning) ikke bare, men: se grammatikk 39

فَحَسْبُ, بَلْ

7

føydalsystem

إِقْطاع

8

føydalt, føydalistisk

إِقْطاعيّ

9

å komme til uttrykk i

تَمَثَّلَ – يَتَمَثَّلُ في (تَمَثُّل)

10

iltizamsystemet

نِظام الاِلْتِزام

11

et lag, sosial klasse, sjikt

طَبَقَة – ات

12

velstående, rik

ثَرِي – أَثْرِياء

13

skatt (økon.)

ضَرِيبَة – ضَرائِب

14

på forskudd

مُقَدَّما

15

en bonde

فَلاَّح -ون

16

å behage (noen)

أَعْجَبَ يُعْجِبُ (إِعْجاب)

17

å passere, gå forbi

مَرَّ – يَمُرُّ (مُرُور)

18

med tiden

بِمُرُور الزَّمَن

19

Det er ikke lenger …….

لَمْ يَعُدْ

20

begrenset til

مَقْصُور على

21

en innehaver av iltizamrettigheter

مُلْتَزِم - ون

22

å utvikle seg

تَطَوَّرَ – يَتَطَوَّرُ (تَطَوُّر)

23

å styre, kontrollere noe

تَحَكَّمَ – يَتَحَكَّمُ في (تَحَكُّم)

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):