Joha Og Ordføreren Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > Joha Og Ordføreren > Flashcards

Flashcards in Joha Og Ordføreren Deck (37):
1

Juha

جحا

2

Å spare

اِدَّخَر يَدَّخِر (ادّخار)

3

Penger, finanser; også: eiendom

مال - أَمْوال

4

Penger

نُقوم

5

Å låne

اِقتَرَضَ يَقتَرِض (اقتراض)

6

En ordfører

عُمدة - عمد

7

En dinar (myntenhet, brukt i flere arabiske land)

دينار - دنانير

8

En gjeld

دَيْن - ديون

9

Å enes om (med), bli enig om (med)

اِتَّفَق يَتَّفِق (اتّفاق) مع

10

Å gjøre opp (gjeld)

سَدَّد يُسَدِّد (تسديد)

11

En etasje

طابِق - طَوابِق

12

Å så

زَرَعَ يَزرَع (زراعة)

13

Å hende, å skje

حَدَثَ يَحدُث (حدث)

14

En overraskelse

مُفاجأة - ات

15

Å rope på

نادى يُنادي (نداء) على

16

Å ønske, ville (أن før evt. Nytt verb)

أَرادَ يُريد (إرادة) أن

17

Umiddelbart, øyeblikkelig

فَوراً

18

å bo, bosette seg

سَكَن يَسكُن (سكن)

19

å være uenig med

اِختَلَف يختَلِف (اختلاف) مع

20

Å krangle med

تَشاجَر يَتَشاجَر (تشاجر) مع

21

Å enes om, bli enige om

وافَق يُوافِق (موافقة)

22

God, bra, utmerket

جَيّد ـ جِياد

23

Godt

جَيّدا

24

å tenke

فَكَّر يُفكِّر (تفكير)

25

Et lite antall (viser til tall under 10) se gram

بِضعة ـ بضع (م)

26

en løsning

حَلّ ـ حُلول

27

å våkne

صَحا يَصحو (صحوة)

28

å rive, ødelegge

هَدَم يَهدِم (هدم)

29

å dø

مات يَموت (موت)

30

å svare

رَدّ يَرُدّ (ردّ) على

31

fred, ro

هُدوء

32

å beskytte

حَمى يَحمي (حماية)

33

å fortsette

اِستَمَرَّ يَستَمِرّ (استمرار) في

34

Å lytte til

اِستَمَعَ يستَمِع (استماع) ل

35

Flere

عَدّة

36

Å selge

باع يَبيع (بيع)

37

Å dra sin vei

مَضى يَمضي (مُضي)

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):