Værbs Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > Værbs > Flashcards

Flashcards in Værbs Deck (24):
1

Å spise (noe)

أكل - ياكل

2

Å begynne, starte

بلّش - يبلّش

3

Å selge noe

باع - يبيع

4

Å fortelle (noen) (noe)
Å snakke (med) (noen)

حكى - يحكي
(مع)

5

Å studere (noe)

درس - يدرس

6

Å dra (til): æala + sted
La eller la-æend + person

راح - يروح على & ل

7

Å besøke (noe(n))

زار - يزور

8

Å høre (noe)

سمع - يسمع

9

Å drikke (noe)

شِرِب. - يشرَب

10

Å kjøpe (noe)

شتَرى - يشتِري

11

Å se (noe(n))

شاف - يشوف

12

Å gå ut

ضَهَر - يضهَر

13

Å gi (noen) (noe)

عطى ـ يعطي

14

Å lære bort

علَّم - يعلِّم

15

Å lære (noe), ta utdanning

تعلّم - يتعلّم

16

Å stikke, fra (fra)

فَلّ - يفِلّ (من)

17

Å kunne, klare

قَدَر - يقدِر

18

Å lese

قرى - يقرى

19

Å skrive

كَتَب - يكتُب

20

Verbprefiks: angir kontinuitet eller vane

ب

21

Partikkel: indikerer fremtid

رح

22

Partikkel: indikerer

عم

23

لازِم

24

Å ta (noe)

أخَد - ياخُد

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):