Tekst 7 A og B LEV Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > Tekst 7 A og B LEV > Flashcards

Flashcards in Tekst 7 A og B LEV Deck (21):
1

Guttenavn: Asem

عاصم

2

Guttenavn: Ali (opphøyd/elevert)

علي

3

London

لندن

4

Herr, tiltaleform til folk med høyere utdanning

إستاذ

5

Hallo (når man svarer i telefonen)

ألو

6

Å gjenbli, være igjen

بقي - يبقى

7

Herr.

خواجة

8

Å gå, vende tilbake

رجع - يرجع

9

Å ville, ønske

يريد

10

En herre

سيد - سادة

11

En venn

صاحب - صحاب

12

En lyd

صوت - أصوات

13

En stemme

صوت - أصوات

14

Å heve, skru opp (om lyd)

علّى - يعلّي

15

Vanligvis

عادةً

16

Å si noe

قال - يقول

17

Kan, er det mulig

ممكن

18

Å kontakte (noen)

تّصل - يتّصل ب

19

Å etterlate seg (noe), legge igjen (noe) til

ترك - يترك ل

20

Å ringe (noen)

تلفن - يتلفن

21

Guttenavn: Ahmed (den mest lovpriste

أحمد

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):