MSA 43.1 Andalucia Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > MSA 43.1 Andalucia > Flashcards

Flashcards in MSA 43.1 Andalucia Deck (19):
1

Andalucia, i dag område i Spania, historisk: del av det islamske territoriet (ca. 711-1492)

الأَنْدَلُس

2

Andalusisk

أَنْدَلُسِيّ

3

Fordi, med henblikk på, med tanke på

نَظَراً لِ

4

Mashriq, det arabiske østen (vanligvis: Nildalen og østøver)

الْمَشْرِق

5

Maghrib, det arabiske vesten (vanligvis: Nildalen og vestover)

المَغْرِب

6

En imitasjon, en kopi

مُحاكاة - يات

7

En lærd

دارِس - ون

8

I alminnelighet, generelt

في عُمُول...

9

En oppsummering, et utdrag

مُوجَز - ات

10

Mangelfull

ناقِص - نُقَّص

11

Nærmere, ligner mer på

أَقْرَب إلى

12

En skolestil

مَوْضُوع إِنْشاء

13

Å skrive historie

أَرَّخَ يُؤَرِّخُ

14

Å dukke opp, å komme til syne

ظَهَرَ يَظْهَرُ (ظُهُور)

15

Å være spesialisert, å dreie seg spesielt om

تَخَصَّصَ يَتَخَصَّصُ (تَحَصُّص)

16

Trekk, kjennetegn (fl.tall)

مَلامِح

17

En kvalitet, et kjennetegn

صِفَة - ات

18

Å skille noe fra noe

مَيَّزَ يُمَيِّزُ عن (تَمْيِيز)

19

En elite

نُخْبة - نُخَب

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):