LEV 16 Shopping: teppe og sko Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > LEV 16 Shopping: teppe og sko > Flashcards

Flashcards in LEV 16 Shopping: teppe og sko Deck (116):
1

Isfahan (By i Iran kjent for tepper)

أصفهان

2

orginal, opprinnelig

أصلي

3

autentisk, genuin

أصلي

4

håndlaget

شغل إيد

5

Tabriz (By i Iran kjent for tepper)

تبريز

6

å være uenig, ha forskjellig mening

ختلف - يختلف

7

Det kommer ikke til å bli noe uenighet

مش رح نختلف

8

en dollar

دولار - ات

9

et teppe

سجّادة - سجاجيد

10

Samer (Guttenavn)

سامر

11

Skam deg! (Sagt med anklagende tonefall)

يا عيب الشوم

12

Så klart!, Ingenting å take for

يا عيب الشوم

13

en lengde

طول - أطوال

14

en høyde

طول - أطوال

15

persisk

عجمي

16

et persisk teppe

سجّادة - سجاجيد عجمية

17

en bredde

عرض - أعراض

18

å ha, påhvilende ham er

على

19

å holde øye med

خلّى - يخلّي عينه على

20

kostnaden av

كلفة

21

å være av interesse for, å bry

همّ - يهمّ

22

spiller ingen rolle, er ikke viktig

ما بيهم

23

India

الهند

24

indisk

هندي - هنود

25

en inder

هندي - هنود

26

Uttrykk brukt ved pruting; Tenk deg om og gi meg en bedre pris

ومن هون لهون

27

et lager

مستودع

28

å bli enig med …… om

تّفق - يتّفق مع ...... على

29

Ok, da er vi enige

تّفقنا

30

å være, bli hes

نبحّ - ينبحّ

31

For et null! (Sagt nedsettende til en person for å fortelle ham hvor verdiløs han er)

ليك ملا بضاعة

32

Politiet

البوليس

33

en selger

بيّاع

34

lær, skin

جلد - جلود

35

kjær

حبيب

36

Min kjære

حبيبي

37

la meg være i fred! Stikk!

حلّ عنّي

38

et bein

إجر - إجرين

39

en fot

إجر - إجرين

40

skostørrelse

قياس إجر

41

å hilse på noen

سلّم - يسلّم على

42

å hilse (noen) fra / for (noen)

سلّم - يسلّم ل ... على

43

skolisser

شريط - شرايط

44

en jobb, oppgave

شغلة - ات

45

å lage, fremstille (noe)

صنع - يصنع

46

produsert i

صنع + land

47

å informere noen om, la noen få vite

عرّف - يعرّف

48

å forstå seg på, ha kunnskap om

بيعرف ب

49

Hvor har du fått vite det fra?, Hva vet du om det?

وشو عرّفك

50

å merke, avmerke, bemerke, sette merke på (noe)

علّم - يعلّم على

51

å jukse i

غشّ - يغشّ ب

52

å lure (noe(n))

غشّ - يغشّ

53

en juksemaker

غشّاش

54

å vise noen noe

فرجى - يفرجي

55

Jeg skal vise deg!

هلأ بفرجيك!

56

like stor som, like mye som

قدّ

57

Hvor mye koster

بقديش

58

……… du lissom

قال .......... قال

59

For noe ….. !

ليك

60

Se her!

ليك

61

muligens

يمكن

62

i ro og mak

على مهله

63

Hvordan går det?

Ça va?

64

kolleksjon

collection

65

flerbruks (om klær)

passe-partout

66

krokodilleskinn

croco

67

Ja

oui

68

Hvor mye koster … ?

combien

69

førtien

quarante-et-un

70

fritids-, hverdags- (om klær)

sport

71

pent verdags (om klær)

sport-chic

72

Hvis, dersom

إذا

73

kun, bare

بسّ

74

nettopp, akkurat

بعد + aktiv part + suffikspronomen

75

å vise seg, se ut som

بيّن - يبيّن

76

innenifra

من جوّا

77

å skaffe seg, få

جاب - يجيب

78

De: formell tiltaleform

خضرتك - حضراتكن

79

pris, det som må betales

حقّ

80

den koster ……..

حقّه

81

å tjene, betjene, servere (noen)

خدم - يخدم

82

å ødelegge noe

خرب - يخرب

83

God damn you (used as a curse but also to denote surprise or wonder)

يخرب بيت ...

84

Bli! (ikke gå!)

خلّيك

85

bli, forbi (stay)

خلّيك ....

86

å røyke

دخّن - يدخّن

87

populær, vanlig, utbredt

دارج

88

å betale noe

دفع - يدفع

89

en kunde, kjøper, klient

زبون - ات

90

å plage, uroe, forstyrre (noe(n))

زعج - يزعج

91

ekstra

زيادة

92

en sigarett

سيجارة - سجاير

93

å registrere (noe)

سجّل - يسجّل

94

en sen kveldsevent

سهرة - ات

95

å forklare noe

شرح - يشرح

96

stemmer, riktig

صحّ

97

natur-, naturlig

طبيعي

98

å bøye seg, vri seg

طعج - يطعج

99

bøyd, vridd

مطعّج

100

å slukke noe

طفّى - يطفّي

101

Jeg har det du leter etter. Da er du kommet til rett sted

طلبك عندي

102

å behage, falle i smak

عجب - يعجب

103

å føle seg kvelt av (røyk/gass/trykkende vær) (suffocate)

فطس - يفطس

104

å kvele, røyk/gass forgifte (suffocate) (noen)

فطّس - يفطّس

105

en lighter

قدّاحة

106

å ro

قذّف - يقذّف

107

Faen ta …

قطيعة اللي تقطع ...

108

i samme slengen, samtidig

فرد مرّة

109

Ok, greit, det går

ماشي

110

forbudt

ممنوع

111

å komme (på markedet)

نِزِل - يِنزل

112

passende

مناسب

113

Nei, hva i helvete er det du sier (Indikerer protest)

نعم؟!

114

Biltilsynet (slang)

النافعة

115

et slag, type

نوع - أنواع

116

på en måte

نوعا ما

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):