MSA 7.1 Koranen Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > MSA 7.1 Koranen > Flashcards

Flashcards in MSA 7.1 Koranen Deck (53):
1

Villfaren

ضالّ - ون

2

I dag

اليوم

3

En dag (24t)

يوم - أيام

4

Å rettlede

هدى - يهدي

5

Å begunstige (gi fordeler)

أنعم - ينعم على

6

En eier av noe

مالك - ون / ملاك

7

Koranen

القران الكريم

8

Al-Fatiha (åpningssuren)

الفاتحة

9

Å åpne noe

فتح - يفتح

10

Partikkel som brukes til å fremheve et pron.suff.

إيا

11

Ikke-, u-

غير

12

Å bli/ være sint på

غضب - يغضب على

13

Å be om hjelp

استعان - يستعين ب

14

Å søke tilflukt/beskyttelse

عاذ - يعوذ

15

All verdens mennesker

عال مون

16

En tjener (av Gud)

عبد - عباد

17

Å tilbe noe

عبد - يعبد

18

Vei, sti

صراط

19

Som (relativpronomen)

الذي - التي - الذين

20

en religion, en tro

‫أديان‬ - ‫دين‬

21

et vers i Koranen

‫آية‬ - آيات‬

22

Dommens dag

يوم الدين

23

Herren

‫الر‬ب

24

Vår Herre

‫ربنا

25

en herre, mester

رَبّ - أرباب

26

Her: forbannet

رَجيم

27

Barmhjertig (brukes kun om Gud)

رَحمن

28

nåderik

رَحيم - رُحَماء

29

Den nåderike

الرَحيم

30

en sure, kapittel i Koranen

اسُورة - سُوَر

31

Satan

‫الشيطان

32

en djevel, satan

شيطان - شياطين

33

et eksemplar av Koranen

مُصحَف - مَصاحِف

34

vei, sti

‫صراط

35

rett, strak, bein

مُستَقيم

36

en tjener (av Gud)

عَبد - عباد

37

all verdens mennesker (kun i Koranen, i al-Fatiḥa)

‫عالمون‬

38

å søke tilflukt/beskyttelse hos … fra

‫عاذ - يَعوذُ

39

å be om hjelp

اِستَعانَ - يَستَعينُ ب

40

å bli/være sint på

غَضِبَ - يَغضَبُ على

41

ikke(-), u-

غَير

42

Partikkel som brukes til å fremheve et pronomensuffiks

‫إيا‬

43

å åpne noe

فَتَحَ - يَفتَحُ

44

al-Fatiha (åpningssuren); den første suren i Koranen

‫الفاتحة

45

Koranen

‫القرآن‬ الكريم

46

en eier av noe

مالِك - ون & مَلاك

47

å begunstige (gi fordeler)

أَنعَمَ - يُنعِم على

48

å rettlede

هَدى - يَهدي

49

en dag (24 timer, i motsetning til نهار‬)

يَوم - أيام

50

i dag

اليَوم

51

villfaren

ضالّ - ون

52

som (relativpronomen)

‫الذي – التي – الذين‬

53

Å prise, lovprise, takke

حمد - يحمد

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):