LEV 29 Mabrouk Again Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > LEV 29 Mabrouk Again > Flashcards

Flashcards in LEV 29 Mabrouk Again Deck (139):
1

presten

الأبونا

2

Ikke forstå meg feil

ما تواخذني

3

historisk

تاريخي

4

et studio

ستوديو - هات

5

i bunn og grunn, i det hele tatt

أساسا

6

guddommelig, hellig

إلاهي

7

betong

باطون

8

påske

باك (paques)

9

et portrett

بورتريه - ات

10

en parykk

باروك - ات

11

en mage

بطن - بطون

12

en buffet, praktbord

بوفيه - ات

13

greia

بلّوت

14

en ballong

بالون - ات

15

en boomerang

بومرانج

16

positur, stilling (ved fotografering)

بوز - ات

17

å gjøre (noe) hvitt

بيّض - يبيّض

18

å gjøre (noens) ansikt hvitt; Dvs: gjøre (noen) stolt av deg

بيّض - يبيّض وجّ ....

19

teknologi

تكنولوجيا

20

en TV

تلفزيون - ات

21

åttitallet

الثمانينات

22

en ringeklokke, bjelle

جرس - إجراس

23

en børse

جِفِت - جفوتِة

24

en ring (giftering)

محبس - محابس

25

å vokte, beskytte noe

حَرَس - يحرُس

26

å respektere (noe(n))

حترم - يحترم

27

i følge, i henhold til

حسب

28

sensitiv, følsom

حسَّاس

29

uansett (anyway)

حاصلو

30

å få (noen) til å lære (noe) utenat

حفّظ - يحفّظ

31

en sannhet, virkelighet, et faktum

حقيقة - حقايق

32

Når sant skal sies, faktum er

بالحقيقة

33

fantastisk

يحكي حكي

34

duer

حمام

35

en due

حمامة - ات

36

å slutte, ta slutt

خُلِص - يخلَص

37

å få (noen)s) humør opp

فشّ - يفشّ الخلق

38

Måtte Gud ta vare på (barna) dine: Sagt når noen nevner sine egne barn

الله يخلّيلك يا...

39

fantasi-, fantasifult, uvirkelig

خيالي

40

fjærkre

دواجن

41

å trene noen på

درّب - يدرّب

42

veloverveid, basert på undersøkelser (om en plan, vedtak, ide osv)

مدروس

43

reklame, propaganda (for)

دعاية - ات

44

å få (noen) til å betale (noe: et beløp)

دفّع - يدفّع

45

presis, nøyaktig, akkurat

دقيق

46

å huske, minnes (noe)

ذاكر

47

et minne, minnehøytidlighet

ذكرى - ات

48

gullfarget, gull-, av gull

ذهبي

49

å ha barmhjertighet med

رَحَم - يرحَم

50

Måtte Gud se i nåde på ham (sagt om avdøde)

الله يرحمه

51

i all hast

رطض بركض

52

et symbol, tegn (på)

رمز - رموز ل

53

å lette (noe), gi (noen) lindring, få (noen) til å slappe av / føle seg komfertabel

ريّح - يريّح

54

ro

رواق

55

romantisk

رومانتيقي

56

å høre om noe

سمع - يسمع ب \ عن

57

Måtte Gud beskytte; Dvs: Så vakkert ……; sagt når man ser noe fint / flott

اسمالله (ع)

58

å skinne. Stråle, glitre

شعشع - يشعشع

59

en skjenk

شفنيرة & شوفينيرة - ات

60

uansett hva som (skjer/ skjedde)

شو ما كان

61

varme, hete (om vær)

شوب

62

å bli varm

شوّب - يشوِّب

63

å lengte etter, savne

شتاق - يشتاق ل (person) \ ع (sted)

64

Vi har savnet!; Hilsen: ca: Lenge siden sist!

مشتاقين

65

ikke det grann, i det hele tatt

ولا شوي

66

et skjell, tomt skall

صَدفة - ات

67

et kors

صليب - صلبان

68

å bli avbildet

تصوّر - يتصوّر

69

å bli filmet

تصوّر - يتصوّر

70

å bli fotografert

تصوّر - يتصوّر

71

å sommerferiere

صيّف - يصيّف

72

lys

ضو - أضوية

73

å skru på (særlig lyset), få (noe) til å lyse

ضوّى - يضوّي

74

å gå tapt

ضاع - يضيع

75

hvoren

مطرح ما

76

kjip

بلا طعمِة

77

Hele (temporalt: for eksempel: hele dagen, natten, tiden osv)

طول

78

Hele (lokalt: for eksempel: hele veien osv)

طول

79

å forlenge (noe)

طوّل - يطوّل (ب)

80

i live

طيّب

81

å fly

طار - يطير

82

å ta med i betrakningen

أخد - يأخد .... بعين الاعتبار

83

forbløffende

عجيب

84

travel

مستعجل

85

en unskyldning

عذر

86

Jomfru Maria

العذرا

87

en brud

عروسة & عروس - عرايس

88

en brudgom

عريس - عرسان

89

å drikke for mye

كتّر - يكتّر العرقات

90

midt i, toppen av

بعزّ

91

kjær

عزيز - عزاز

92

en spurv, småfugl

عصفور - عصافير

93

helt seriøst, mener du virkelig

من/ب كل عقلك

94

å følelsesmessig knytte seg til / være knyttet til

علّق - يعلّق ب

95

Måtte Gud gi ham et langt liv

الله يطّول بعمره

96

å drukne, å synke

غرق - يغرق

97

druknet

غرقان

98

etter hukommelsen

ع الغايب

99

å lære (noe) utenat

حفظ - يحفظ ع الغايب

100

å bli forandret, skiftet, byttet ut

تغيّر - يتغيّر

101

å forandre seg

تغيّر - يتغيّر

102

sky(er), gråvær

غيوم

103

plutselig, overraskende

فجأة

104

en eksplosjon

انفجار - ات

105

skremt, redd

فزعان

106

en detalj

تفصيلة - تفاصيل

107

å få noen til å forstå, forklare

فهّم - يفهّم

108

å passe (om klær)

يفوت في..

109

bakgrunn

فوند / fond

110

bombardering

قذف

111

en granat (shell, bomb)

قذيفة - قذايف

112

å gjøre (noen) skallet, få (noen) til å miste håret

قرّع - يقرّع

113

bombardement, beskytning

قصف

114

i det minste

ع القليلِة

115

å kaste (noe) (ned), velte overende

كبّ - يكبّ

116

å øke (noes) antall, gjøre / ta (mye) av noe

كثّر - يكثّر

117

en blomsterkrans

كرون

118

å vie (noen)

كلّل - يكلّل

119

et nattbord

كمندينة

120

elektrisitet, kraft

كهربا

121

å være nødvendig for, trenge

لزم - يلزم ل (لازم ل)

122

et snapshot

لقطة - ات

123

å skinne

لمّع - يلمّع

124

en engel

ملاك - ملايكِة

125

et resultat

نتيحة - نتايج

126

irritert

منرفز

127

lagt på seg

نصحان

128

logisk

مَنطِقي

129

et lys

نور - أنوار

130

å rekke noen noe

ناول - يناول ل

131

å roe (noe) ned, berolige (noen)

هدّى - يهدّي

132

Ro dere ned!

هدّوها شوي!

133

Ikke bry deg om det

ولا يهمّك!

134

bekymring, uro

همّ - هموم

135

Det eneste han bryr seg om er

كلّ همّه إنّه

136

Ikke bekymre deg om …, Ikke tenk på…. (Don't worry about)

ما تحمل همّ & ما تعتل هم

137

poenget er, det som teller er

المهمّ & مهمّ

138

luft

هوا

139

den dagen, den gang

يومِتها

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):