lev_18b_gloser Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > lev_18b_gloser > Flashcards

Flashcards in lev_18b_gloser Deck (15):
1

å såre (noe(n))

جرح - يجرح

2

et uhell, ulykke

حادث - حوادث

3

å skade (noe)

روّح - يروّح

4

hjelp, støtte (som man trenger øyeblikkelig)

إسعاف - ات

5

en ambulanse

سيارة إسعاف

6

å fotografere noe

صوّر - يصوّر

7

Sidon; Kystby i Sør-Libanon

صيدا

8

krisesituasjon, nødssituasjon

طوارئ

9

akuttmottak, skadestue

غرفة الطوارئ

10

å dra i langdrag, vare lenge

طوّل - يطوّل

11

å halte

عرج - يعرج

12

et rom

غرفة - غرف

13

en historie, fortelling

قصّة - قصص

14

Hva har skjedd?

شو القصّة

15

å sy (sting)

قطّب - يقطّب

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):