lev_18a_gloser Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > lev_18a_gloser > Flashcards

Flashcards in lev_18a_gloser Deck (26):
1

De ser ut til at, det synes at, det er tydelig at

مبيّن على

2

sliten, trøtt, utslitt

تعبان

3

syk

تعبان

4

influensasyk

مجرّب

5

influensa

جريب

6

en kropp

جسم - أجسام

7

har feber

محرور

8

feber

حرارة

9

å føle noe

حسّ - يحسّ ب

10

å ha følelsen av noe

حسّ - يحسّ إن

11

medisin

دوا - أدوية

12

hodepine

وجع راس

13

varm; dvs: syk

ساخن

14

å hoste

سعل - يسعل

15

hoste

سعال

16

Hva er det med … ?

شو ب + suffikspronomen

17

å finne, skaffe, sikre (noen) (noe)

شاف - يشوف ل

18

å tro at, holde noe for sant, erklære sant

صدّق - يصدّق

19

irritert, plaget, sur

متدايق

20

å mene, tro noe

يعتقد إن

21

God bedring

سلامة قلبك

22

bølger

موج - أمواج

23

en bølge

موجة - ات

24

Nawal (gift)

نوال

25

smerte

وجع \ أوجاع

26

å smerte noen, gjøre noen vondt

وجع - يوجع

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):