MSA 25.1 WARship Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > MSA 25.1 WARship > Flashcards

Flashcards in MSA 25.1 WARship Deck (36):
1

å bli avholdt, bli gjort

جَرى يَجري

2

Et råd, organisasjon

مَجلِس - مَجالِس

3

(Den arabiske) Gulfen

الخَليج

4

GCC, samarbeidsorgan for gulflandene

المَجلِس التَّعاون الخَليجيّ

5

Styrker

قوَّة - قوَّات

6

Vennligsinnet

صَديق

7

Fiendtlig

مُعادٍ

8

Et fly

طائِرة - ات

9

En flygning

طَلعَة - ات

10

Undersøkelse

اِستِطلاع

11

Langsmed hele

على طول..

12

En front

جَبهة - ات

13

Å sende

أرسَلَ يُرسِلُ (إِرسال)

14

Informasjon

معلومات

15

Viktig

هامّ

16

å lede

قادَ يَقُودُ (قيادة)

17

ledelse

قيادة - ات

18

1) En posisjon, sted
2) En nettside

مَوقِع - مَواقِع

19

En instruks

تعليم - ات

20

En ordre

أمر - إوامِر

21

Et angrep

هُجوب - ات علي

22

En fiende

عَدوّ - أعداء

23

Artilleri

سلاح المِدفَعية

24

Å skyte på

ضَرَبَ يَضرِبُ (ضَرب)

25

En forsamling, samlingspunkt

تَجَمُّع - ات

26

Å avansere, gå fremover

تَقَدَّمَ يَتَقَدَّمُ ل

27

En åpning

ثُغرة - ات

28

En mine

لَغَم - الغام

29

Et minefelt

حقل الغام - حقول الغام

30

Stridsvogn

دَبَّابَة - ات

31

Et kjøretogn, vogn

عَرَبَة - ات

32

Pansret

مُدَرَّع

33

Å skyte

أطلَقَ يُطلِقُ النار (إطلاق النَّار

34

Å trekke seg tilbake

اِنصَحَبَ يَنصَحِبُ (اِنصحاب)

35

Et slag, i krig

مَعرَكَة - معارِك

36

manøver, øvelse

مُوناوَرَة - ات

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):