LEV 28B Rundt lillefingeren Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > LEV 28B Rundt lillefingeren > Flashcards

Flashcards in LEV 28B Rundt lillefingeren Deck (19):
1

en tjeneste, god gjerning

جميلة - جمايل

2

helt til

لَحدّ ما

3

behov

احتياجات

4

å dusje (noen)

دشّى - يدشّي

5

å gjøre seg det behagelig, å ta seg til rette

أخد - ياخد راحته

6

kontinuerlig, hele tiden

ع طول

7

en periode

فترة - فترات

8

å tømme noe

فضّى - يفضّي

9

å gjøre seg ledig, legge andre gjøremål til side

فضّى - يفضّي حاله

10

hensikt, intensjon

قصد

11

å få (noen) til å leke, leke med (om voksne med barn)

لعّب - يلعّب

12

stiv, hard, stram (Om personer: stram i maska)

ناشف

13

å gjøre (noe) hardt / stivt

نشّف - ينشّف

14

å få (noen) til å sovne

نيّم - ينيّم

15

å legge (noen)

نيّم - ينيّم

16

å sette opp et stivt ansikt mot; Dvs: å være avvisende mot

نشّف - ينشّف وجّه على

17

å ikke gi noen ansikt; Dvs: å ignorere noen

ما عطاه - ما يعطيه وُج

18

på egenhånd, alene, av seg selv

لَوَحدُه

19

å dø, gå bort

توفّى - يتوفّى

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):