LEV 24A Sekretøs Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > LEV 24A Sekretøs > Flashcards

Flashcards in LEV 24A Sekretøs Deck (51):
1

osv Forkortes: إلخ

إلي آخره

2

et anliggende

أمر - أمور

3

et beløp

مبلغ - مبالغ

4

en anstrengelse

جهد

5

å gjøre noe klart

جهّز - يجهّز

6

kommer an på

ع حسب

7

Han har aldri

ما بحياته ...

8

en erfaring

خبرة - ات

9

vitnemål fra faghøyskole (lavere enn universitet)

دبلوم

10

en sirkel, running, ring, krets

دايرة - دواير

11

et (offentlig) kontor, byrå, administrativ enhet

دايرة - دواير

12

å være opp til

بيرجعله

13

å svare

ردّ - يردّ على

14

en sekretær

سكريتير

15

en finger

إصبع - أصابع

16

sannelig, det stemmer

صحيح

17

å være / bli vansklelig / vanskeligere

صِعِب – يصعَب

18

akkurat, helt presist, nøyaktig

ع المضبوط

19

trykking

طباعة

20

typing, det å skrive på maskin

طباعة

21

en søknad

طلب - ات

22

en reklame, annonse

إعلان - ات

23

معلش

ما عليه

24

å trenge, behøve noe

عاز - يعوز

25

lønn

معاش

26

spesifikt, visst

معيّن

27

Det burde vært slik at, det riktige ville vært

مفروض

28

to get an idea about

أخد - ياخد فكرة عن

29

å motta (betaling, lønn, penger)

قبض - يقبض

30

å akseptere (noe(n))

قبل - يقبل

31

før

قبل ما

32

Han mener, sikter til, har til hensikt,

قصده ....

33

å søke, sende / legge in en søknad

قدّم - يقدّم (طلب)

34

som (eng: as)

ك

35

det og det, ditt og datt

كذا وكذا

36

et språk

لغة - ات

37

kjent med, ha nok kunnskap om

مُلِمّ ب

38

en master(grad)

ماستر

39

Når det gjelder, i forhold til

بالنسبة ل

40

å sovne / sove

نام - ينام

41

å ha sex med

نام - ينام مع

42

å bry seg om, være opptatt av

هتمّ - يهتمّ ب

43

ingeniørvitenskap

هندسة

44

enkel, lett

هيّن

45

triviel, ubetydelig

هيّن

46

enklere / enklest, lettere / lettest

أهون

47

mer / mest triviel, ubetydelig

أهون

48

en situasjon, tilstand

وضع - أوضاع

49

da / når (stunden da)

وقت ما

50

spesifikasjoner

مواصفات

51

kvaliteter, kvalifikasjoner

مواصفات

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):