LEV 27B Glose-overdose Flashcards Preview

Kaffeslabbedas > LEV 27B Glose-overdose > Flashcards

Flashcards in LEV 27B Glose-overdose Deck (22):
1

å prøve, forsøke, teste

جرّب - يجرّب

2

å stenge, sperre (noe(n)) inne

حبس - يحبس

3

å begå feil

غلط - يغلط

4

å fengsle (noen)

حبس - يحبس

5

flaks, hell, lykke

حظّ - حظوظ

6

narkotika, dop

مخدّرات

7

Det er ikke et spørsmål om …..

مش قصِّة .....

8

et barnehjem

ميتم - مياتم

9

(seg, meg osv) selv

نفس

10

selv, på egenhånd

بنفسه

11

å bli stengt, sperret inne

نحبس - ينحبس

12

å bli fengslet

نحبس - ينحبس

13

en organisasjon

مؤسّسة - ات

14

en institusjon

مؤسّسة - ات

15

nødt til, tvunget til

مجبور + y-imperfekt

16

å bevege noe, sette noe i bevegelse

حرّك - يحرّك

17

å bli brakt opp, oppdratt

تربّى - يتربّى

18

ei hore

شلِكِّة

19

å forsikre seg om at man ikke behøver å være urolig for

طمّن - يطمّن على

20

å missbruke (narkotika, alkohol)

تعاطى - يتعاطى

21

et (politi)raid, razzia

كبسة - ات

22

å lyve for (noen)

كذّب - يكذّب على

Decks in Kaffeslabbedas Class (130):