Ryggmärg Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Ryggmärg > Flashcards

Flashcards in Ryggmärg Deck (13)
Loading flashcards...
1

Hur är ryggmärgen uppbyggd?

Spinalnerverna innerverar specifika dermatom (område på huden) och myotom (muskler).
I dorsalrotsganglion finns primärafferenter som för sensorisk information till ryggmärgen via
dorsalhornet. Kan även kallas första ordningens neuron och är pseudounipolära till uppbyggnaden.
Hos vuxna slutar ryggmärgen i höjd med L2. Efter ryggmärgen följer cauda equina (hästsvansen)
bestående av spinalnerver som utgått från ryggmärgen men ännu inte gått ur ryggraden. Om man vill
ta ett prov på cerebrospinalvätskan bör detta göras under L2 för att inte skada ryggmärgen.

2

Beskriv Pia Mater

Pia mater: Hinnan närmast märgen och ligger dikt an. 1-2 cellager och innehåller kärl. Bildar lig.
denticulatum som förankrar till arachnoidea och dura mater. Övergår kaudalt i filum terminalum
internum när märgen tagit slut. Denna övergår i filum terminalum externum, som är en förlängning
av dura mater och fäster på kotkropparna i coccyx.

3

beskriv Arachnodea mater

Arachnoidea mater (spindelvävshinnan): Mellan pia och arachnoidea mater finns subarachnoidal
rummet, i vilken cerebrospinalvätskan (liquor) finns. Arachnoidean har bindvävstrabekler som
sträcker sig mot pia mater.

4

beskriv Dura mater

Dura mater: Den yttersta, tjockaste och mest kärlrika hinnan. Fäster till kotpelaren. Fuserar med
endoneurium hos spinalnerverna när de går in/ut.

5

Vilken information korsar över i ryggmärgen?

Både den sensoriska och motoriska informationen korsar över någon gång, antingen på
ryggmärgsnivå eller i förlängda märgen. I trakterna kan axonen alltså löpa ipsi- eller kontralateralt.
Det är även detta som står till grund varför en patient med högersidig stroke får sensoriska och
motioriska symptom på vänster kroppshalva.

6

Vad är en motorisk enhet?

De muskelfibrer som ett motorneuron innerverar, ca 10 – 1000 fibrer. Få där men vill ha finmotorik,
ex i ögat eller handen medan större enheter är för posturala eller kraftfulla muskler, ex m. erector
spinae eller m. quadriceps femoris.

7

Vad finns det för typer av motoriska enheter?

Likt det finns olika typer av muskelfibrer finns även olika typer av motoriska neuron. 3 typer:
Långsamma men uthålliga, Snabba men relativt uthållig och Snabb med uttröttlig.
Man rekryterar de ”svagaste” först, mao använder man i första hand de långsamma för att ex utföra
något vardagligt medan de snabba när mer kraft behövs.
De motoriska neuronen får input från: Lokala kretsar i ryggmärgen (ex reflexer), Motorbanor från
hjärnstammen (ex för balans) och motorbanor från motor cortex i hjärnan (viljestyrda rörelser).

8

Vad är somatotopik?

Motorneuronens soma till mer distala muskler, ex i handen ligger
mer lateralt i framhornet än de mer proximala, ex
överarmsmuskler eller axiala muskler vars soman ligger mer
medialt i framhornet.
I den vita substansen är uppdelningen mellan cervikala, thorakala,
lumbala och sakrala där de cervikala är innerst/mot den grå
substansen (då de går in/ut ur den grå substansen sist/först för att
nå sina neuron) medan de sakrala axonerna ligger ytterst i den vita
substansen (eftersom de går in/ut ur den grå substansen
först/sist).

9

beskriv Dorsal funiculus banan

En ascenderande trakt med första ordningens neuron, sensoriska gällande tryck,
beröring, vibration och proprioception. Axonen löper ipsilateralt och överkorsning sker i förlängda
märgen.
Kan delas upp i fasciculus cuneatus och gracilis (medial).

10

Vad gör den decenderande laterala cortikospinala banan

En descenderande trakt med motorisk information. Går till motoriska neuron för distala muskler i extremiteterna. Axonerna löper kontralateralt och
överkorsningen sker på spinalnivå.

11

vad gör tractus spinothalamicus?

Spinothalamiska trakten: En ascenderande trakt med sensorisk information för smärta, temperatur
och kliande/kittlande. Innehåller axon från andra ordningens neuron vilket betyder att överkorsning
skett på spinalnivå.

12

Vad gör den vetrnala spinothalamiska banan?

Ventrala corticospinala trakten: En descenderande trakt med motorisk information till styrning av
bålens muskulatur och proximalt på extremiteterna

13

Vad menas med kroppens rythmgenerator?

Man pendlar mellan att stimulera och inhibera
extensorer och flexorer. Alterneringen får av
hämmande interneuron som förutom att hämma
antagonistmuskeln även på sikt hämmar sig själv med
en kollateral. Då slutar inhiberingen av antagonistmuskeln som stimulerar sitt interneuron till att
hämma det första motorneuronet, och på sikt sig själv osv.