Mjälten Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Mjälten > Flashcards

Flashcards in Mjälten Deck (2)
Loading flashcards...
1

Beskriv mjälten

Mjälten har myofibroblaster som gör att en liten
kontraktion är möjlig  kan verka som
blodreservoar.
I mjälten finns makrofager för att fånga upp
antigen i blodet (ovanligt men viktigt!) men
viktigaste funktionen är att fagocytera
döda/åldrade erytrocyter.

2

Beskriv mjältens cirkulation

Mjältens cirkulation: Mjälten har så kallad öppen
cirkulation där blodet töms direkt ut i det
retikulära nätverket. Blodet måste ta sig förbi
makrofager och tryckas tillbaka in i sinusoiderna.
På detta sätt upptäcks erytrocyter som är
abnormalt formade och/eller föråldrade. Dessa kommer att ”klämmas sönder” eller inte kunna
passera tillbaka in i sinusoiderna.
Hos djur finns till viss del även stängd cirkulation men hos människan finns endast öppen.