Reflexer Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Reflexer > Flashcards

Flashcards in Reflexer Deck (11)
Loading flashcards...
1

Vad är en reflex?

Det finns både inlärda och medfödda, spinal- och kranialreflexer. Vissa reflexer vi föds med blir vi av
med, ex dykreflexen och Babinski.
De som är monosynaptiska är även ipsilaterala. Även under reflexer påverkar hjärnan oss och ger oss
olika svar beroende på vilka förutsättningar vi har, tex om man håller i en kaffekopp eller om man
kan stödja sig kommer vi svara olika.

2

Hur går en reflexbåge?

Reflexbåge: Sensorisk receptor -> Sensoriskt neuron -> Integrationscenter (CNS) -> motoriskt
neuron -> effekt. Om en reflex inte fungerar kan det bero på ryggmärgsskada, nervrotsskada, skada
på perifer nerv eller muskelskada.

3

Vad är en Receprokal reflex?

Reciprokal: Om en muskel exciteras måste den muskelns antagonist inhiberas för att man inte ska
motverka rörelsen utan jobba synkroniserat. Detta sker alltid och är polysynaptiskt då ett hämmande
interneuron krävs.

När reflexer sker kommer det alltid att gå en axonkollateral till hjärnan för att göra oss medvetna om
reflexen, så att rörelser kan koordineras mm.

4

Hur fungerar en sträckreflex?

Strechreflex: När muskeln sträcks ut mycket och/eller väldigt fort sker en reflex som ger en
kontraktion. Afferenten är muskelspolen. Detta är en monosynaptisk, ipsilateralt och excitorisk
reflex. Obs, en axonkollateral verkar via ett interneuron (polysynaptiskt) till antagonisten –
reciprokalt!

5

Hur fungerar en senreflex?

Senreflex: Afferenten är Golgisenorgan som svarar på för hög tension i senan. Reflexen ger en
relaxation av muskeln för att förhindra att senan går av. Är polysynaptisk, ett hämmande
interneuron till muskeln med hög tension och ett exciterande till antagonisten.

6

Vad händer om du trampar på en spik?

Flexor och korsad extensor: Denna sker när man ex trampar på en tagg. Denna reflex är polysynapsisk, intersegmentell och både ipsi- och kontralateral.
Man behöver dra undan foten: excitera flexorn och inhibera extensorn på benet med smärtstimuli.
Men man måste även stödja sig på det andra
benet för att hålla balansen: excitera
extensorn och inhibera flexorn.
Stora muskler och muskler på andra ställen än stimulit (ex lårets flexorer/extensorer men smärta under foten)
gör att interneuron
behöver ta sig till andra segment i ryggmärgen för att inhibera/excitera.

7

På vilken nivå finns achillessenan och vilken nerv är det?

(L5), S1, S2 – N. Tibialis

8

Vilka segment aktiveras i patellarreflexen?

(L2), L3, L4 – N. femoralis

9

Brachioradialisreflexen utgår vartdå ifrån?

Brachioradialis:
C6 – N. Radialis.

10

Biceps Brachii reflexen utgår från vartdå?

Biceps brachii: C5, C6 – N. Musculocutaneus

11

Vad kontrollerar du när du kontrollerar triceps brachii reflexen?

Triceps brachii: C7, C8 – N. Radialis