Vaccin Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Vaccin > Flashcards

Flashcards in Vaccin Deck (14)
Loading flashcards...
1

Vad måste ett Vaccin ha för att fungera?

Ett vaccin måste innehålla en substans kapabel att initiera ett adaptivt immunsvar med bildning av
minnesceller.
Vacciner ges till utsatta riskgrupper, som resevaccin och inom barnvaccinationsprogrammet.
Vaccin minskar inte bara antalet insjuknade och döda utan är även ekonomiskt för samhället (färre
VAB-dagar, sjukhuskostnader, mediciner etc).

2

Vad menas med passiv immunisering?

Överföring av redan producerade antikroppar, det egna immunsvaret aktiveras
inte och inga minnesceller bildas. Exempel på passiv immunisering är amning, behandling mot ormgift eller mot mässling hos nyfödda. Detta ger ett tillfälligt skydd utan immunologiskt minne.
Över placentan först IgA med blodet och IgA med bröstmjölken.

3

Vad menas med Aktiv immunisering?

Aktiv immunisering: Här skapas ett immunologiskt minne. Kroppen bildar själv ett försvar och
antikroppar mot antigenen som påträffats med minnesceller som följd. Minnescellerna som bildas är
B-celler som bildar neutraliserande antikroppar, CD4+-T-celler mot konserverade epitoper (inte
effektivt om det man vaccineras mot muteras mycket ex influensa, då måste man vaccinera igen mot
de nya epitoperna som uppstått) och CD8+-T-celler mot konserverade epitoper. CD8+-T-celler
aktiveras sällan då detta kräver en presentation på MHC-klass I, alltså endast hos levande vaccin. För
att få dessa följder av vaccinationen bör (/måste) den dendritiska cellen (som är den bästa APC)
stimuleras.

4

Vad skilljer Epedimi och pandemi?

Utbrott – ex virusinfektion på ny plats och har ett gemensamt ursprung. Endemi – utbrott begränsat
till ett visst område, ex del av ett land. Epidemi – större geografisk utbredning, ofta en ny form av ett
virus till immunologiskt naiva personer. Pandemi – världsomspännande epidemi, ofta från helt nya
virus, ex HIV men ca vart 10nde år från influensa A, som ett svar på nya former av viruset efter en
antigenic shift.

5

Vad menas med flockimmunitet?

Flockimmunitet – Hur många i populationen som man måste lyckas vaccinera för att kunna skydda
populationen. Detta är speciellt viktigt för att förhindra insjuknande hos de som själva inte kan
vaccineras. Smittan får inte fäste i populationen, generellt gäller 80-90 % som måste vaccinerats för
att undvika epidemiskt utbrott.

6

Vad menas med Minnes -b Celler?

Minnes-B-celler skiljer sig från vanliga genom att de redan har isotypswitch, redan
affinitetsmognade (även om ytterligare sker om de åter aktiveras) och de kräver mindre stimuli för
att aktiveras vilket ger ett snabbt svar (naiva kräver 30 h för aktivering och minnesceller endast 1 h
för aktivering).

7

Vad är ett Attentuerat vaccin?

Attenuerade vaccinen är levande, försvagade och saknar oftast patogena egenskaper. Kan vara mot
intra- eller extracellulära patogener. Det unika med de levande vaccinen är att de bibehåller
förmågan att infektera kroppens celler, vilket förhoppningsvis bidrar till CD8+-cellernas aktivering
och därmed ett starkt immunologiskt minne.
Exempel är MPR-vaccinet mot Mässling, Påssjuka och Rubella/Röda hund.

8

Vad är ett inaktivt, avdödat vaccin?

Inaktiverade, avdödade vaccin är endast extracellulära då de som döda inte har kapacitet att inta
kroppens celler. Behöver oftast adjuvant tillsatt.
För att boosta immunförsvaret kan man först ge ett avdödat vaccin och efter en tid ett levande för
att få ett riktigt starkt immunologiskt minne.

9

Vad menas med rekombinanta vaccin?

För rekombinanta vaccin väljs önskvärda gener och de patogena tas bort vilket ger epitoper att bilda
antikroppar mot men inga skadliga egenskaper.

10

Vad menas med subenhetsvaccin?

Subenhetsvaccin har behandlats med kemikalier för att ta bort patogeniciteten. Triggar inte
självmant immunförsvaret utan kräver en adjuvant.

11

Vad menas med konjugerat vaccin?

Konjugerat vaccin: Kolhydrater är inte särskilt immunretande och B-cellssvar är nästintill beroende av
T-hjälpar-celler som endast känner igen peptider. Med konjugat vaccin binder man kovalent ett
protein som är immunretande med en kolhydrat, vanligen båda från samma patogen. Detta ger immunitet mot både peptiden och kolhydraten, ex mot stelkramp/tetanus toxoid och Hib
(Haemophilus influenzae typ b).

12

Vad är Barnvaccinprogrammet?

Barnvaccinationsprogrammet/BVP i Sverige innefattar vaccin mot difteri/äkta krupp(bakteriellt
toxin), stelkramp/tetanus toxoid (bakteriellt toxin), human papilloma virus/HPV, MPR (mässling,
påssjuka, röda hund som är levande virus), polio (virusvaccin, i Sverige avdödat men USA levande
försvagat).

13

Vad är adjuvanter?

Adjuvanter: I vaccin finns ofta milda, icke-sjukdomsframkallande varianter av patogenen. För att få
ett ordentligt immunsvar med minnesceller behöver immunsvaret retas. Om inte antigenen gör det
själv kan en adjuvant tillsättas för att reta det medfödda immunförsvaret. Exempel på adjuvant är
Alum.
Adjuvanter får inte vara farliga i sig eller ge allvarliga biverkningar. Vanlig biverkning är dock en
mindre lokal vävnadsskada vid injektionsstället, som dock krävs för att trigga immunsvar. Exempel på
när adjuvanten var för stark var vaccinet för svininfluensan som gav narkolepsi.

14

Hur fungerar poliovaccinet?

Poliovaccin kan ges levande, försvagat eller avdödat, både med olika för- och nackdelar. Det levande
ges oralt och ger därför bildning av både IgA och IgG. Kan ge milda biverkningar och sällsynt
reverseras till ett åter virulent virus där det ger förlamning i ca 1 fall av 6,5 miljoner vaccinerade. Det
avdödade ges genom injektion och ger antikroppar av typ IgG. Ger inga biverkningar och ingen
möjlighet till reversion.