Nerver Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Nerver > Flashcards

Flashcards in Nerver Deck (17)
Loading flashcards...
1

Hur är nerver uppbyggda?

En nerv är en bunt av axon i perifera nervsystemet (NS) som kan leda elektrokemiska nervimpulser.
Buntar av axon i centrala NS som kopplar samman neuroner från hjärnan till/från ryggmärgen kallas
för trakter. Ett ganglion är ett kluster av cellkroppar i PNS (perifera nervsystemet). Neuron är
nervcellens cellkropp, kallas även soma. Neuroglia är nervcellernas stödjeceller.
Nerverna kan innehålla afferenta (till ryggmärgen) och efferenta (från ryggmärgen) axon/nervfibrer.
Nerver innehållande både afferenta och efferenta kallas för mixade/blandade nerver. Vart axon
omges av ett lager bindväv kallat endoneurium. Flera axon buntas ihop till en fascikel som omges av
bindväv kallat perineurium. Hela nerven omges av epineurium.
Spinalnerver utgår från ryggmärgen och innerverar i stort sett hela
kroppen. Kranialnerver utgår direkt från hjärnan eller hjärnstammen och
innerverar delar av huvudet.
Strukturellt kan neuron delas upp i multipolära, unipolära och bipolära
beroende på hur många utskott de har.

2

Vad händer vid en nervkompression?

Nervkompression ger parestesi (tinglingar), hypoestesi (minskad känsel)
och anestesi(ingen känsel) och muskelsvaghet. Tryck på vasa neurorum  lokal ischemi vilket
påverkar axonets förmåga att generera AP. Mycket energi går åt till Na+K+ATPas. Långdragen ischemi
kan leda till demyelinisering eller ärrbildning (ersätts av bindväv vilket är irreversibelt).

3

Vad är en oligodendrocyt?

Oligodendrocyten är cellen i CNS (centrala nervsystemet) som myeliniserar axon. Har flera utskott
(ca 15 st) som bildar myelinkuddar. Motsvarigheten i PNS är Schwanncellen. Myelinkuddarna är ca 1
mm långa.

4

Vad är en Astrocyt?

Astrocyten bildar blodhjärnbarriären. Tar upp överskott av transmittorämnen och ”återvinner”
dessa.

5

Vad gör mikroglia?

Mikroglia är fagocyterande celler.

6

Vad gör ependymalceller?

Ependymalceller bekläder centralkanalen och hjärnans ventriklar.
Har mikrovilli och cilier. Producerar och cirkulerar
cerebrospinalvätska.

7

Vilka celler sinns i CNS?

Oligodendrocyter
Astrocyter
Mikroglia
Ependymalceller

8

Vilka celler finns i PNS?

Satelitceller
Schwanceller
Glia Limitans

9

Vad gör satelitceller?

Ependymalceller bekläder centralkanalen och hjärnans ventriklar.
Har mikrovilli och cilier. Producerar och cirkulerar
cerebrospinalvätska.

10

Vad gör Scwannceller?

Schwannceller omsluter axonen i PNS. Kan myelinisera och bildar
då endast en myelinkudde. Yttersta delen innehållande cellkärnan
kallas neurolemma (saknas hos oligodendrocyten).
Kan även omsluta ca 20 omyeliniserade/”nakna” axon i cytoplasman.

11

Vad gör Glia Limitans?

Glia limitans är övergången mellan CNS till PNS (eller PNS till CNS för afferenta axon) där
myeliniseringen övergår från oligodendrocyter till Schwannceller.

12

Hur går 1a (Aa) fibrer?

Efferent till muskel -> Ger kontraktion

13

Vart går AB fibrer?

Aβ-fiber II 5-20 μm Ca 40 m/s Afferent/sensorisk för tryck, beröring,
vibration

14

Vart går Aγ-fiber?

Efferent muskelspole.

15

Vad gör Aδ-fiber?

Smärta, köld – snabb.

16

Vad gör B-fibrer?

Autonoma NS

17

Vad gör C fibrer?

Smärta, värme – långsam. Längst
refraktionstid (beror på diametern).