Huden Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Huden > Flashcards

Flashcards in Huden Deck (11)
Loading flashcards...
1

Vad har huden för adhetionsmolekyler?

Adherens junction: Fäster keratinocytern till basalmembranet. Är förankrat till cytoskelettet -> signalering via forced transmission vilket påverkar genuttryck. När cellen lämnar basalmembranet
triggas apoptos.

Hemidesmosom: Betyder ”halv desmosom”. Binder en cell till det extracellulära matrixet medan
desmosomen förbinder två celler med varandra. Keratinocyt till basalmembranet, men utan
signaleringsfunktion.

Tight junctions: Fäster apikalt och ger ett tätt skydd och agerar vattenbarriär.
Finns även integriner, gap-junctions, desmosomer mm.

2

Beskriv Keratinocyter

Keratinocyter
Ectodermalt ursprung.
Keratin är intermediärt filament som är viktigt som mekanisk barriär mot trauma (interagerar med adhesionsmolekyler) och fördelar melanosomer och organeller i cellen.
I stratum spinosum bildas lamellära kroppar innehållande glykolipider, glykoproteiner och
fosfolipider. Dessa utsöndras mellan granulosum och corneum och utgör en fet vattenbarriär.
I granulosum bildas keratinohyalingranulae innehållandes profillagrin, keratin och loricrin mm. De
spricker i cytoplasman och inducerar en dehydrering av cellen och en aggregering av keratinet i
cellen.
Filaggrin är viktigt i flera aspekt. När det kommer ut i keratinocyten triggar den enukleation. Filaggrin
ger stabilitet och sturktur. När filaggrin bryts ner blir det sura restprodukter och ett lågt pH. Detta
bryter ner desmosomerna och leder till dekvamation av det yttersta hudlagret. Det sura pHt verkar
antimikrobiellt. Förhindrar även vätskeförlust.

3

Beskriv melanocyter

Ursprung ur neurallisten.
EMU – epidermal melanin unit: en melanocyt och de keratinocyter den förser med pigment.
Tyrosin omvandlas till melanin mha tyrosinas i melanosomen. Mutation på tyrosinas ger albinism.
Melanosomerna vandrar ut i melanocytens dendriter. En cytokrin sekretion sker till keratinocyterna,
dvs en bit av melanosomens dendrit innehållande melanosomer fagocyteras.
Pigmentet läggas över cellkärnan och är till för att skydda mot UV-ljus och mutationer som
därigenom kan uppstå.

4

Beskriv Langerhanska celler

Langerhanska celler
Antigen-presenterande celler i epidermis, och är alltså
epidermis alldeles egna specialiserade immunceller. Hämmas
av UV(B)-ljus.

5

Beskriv Merkelceller

Merkelceller
Ursprung ur neurallisten. Är sensoriska receptorceller på
basalmembranet med kontakt till Merkels diskar. Långsamt
anpassad mekanoreceptor dvs. denna receptor (som är
kopplad till en nervände) vänjer sig inte särskilt snabbt vid
yttre tryck utan skickar mer eller mindre konstant
nervimpulser.

6

Beskriv Hår och naglar

Hår och naglar
Hår har ectodermal ursprung men går ner till dermis. Tre olika
faser finns – anagen (tillväxt), catagen (tillväxt avtar) och
telogen (håret slutar växa, kan dock sitta kvar i månader innan
det tappas).
I anslutning finns m. arrector pili och talgkörtlar. Nederst i hårsäcken finns hårbulben/säcken med
stamceller för tillväxt av håret. Dessa kan vid sårläkning bidra med celler till epidermis, men det sker
ej normalt.

7

beskriv Talgkörtlar

Talgkörtlar: Tubulära körtlar med utgång till hårfollikeln. Utsöndring av talg sker genom holokrin
sekretion, dvs cellerna fylls av fett och spricker. Viktigt för att lubrikera och agera vattenbarriär men
verkar även antimikrobiellt. Regleras av androgener

8

Vart bildas nageln?

Naglar: Nageln bildas under den proximala nagelvallen. Nagelkeratin är hårt keratin med svavel och
korsbundna proteinkedjor.

9

vad är Eccrina körtlar?

Eccrina körtlar: Finns över hela kroppen, men främst på handflata, axillen, fotsulan och i pannan.
Tubulära körtlar med nystanet i dermis. Clear och Dark-celler är de sekretoriska medan myoepiteliala
är kontraktila. Aktiveras för temperaturreglering via kolinerga sympatikusnerver medan emotionell
stress utlöser svettning genom cirkulerande katekolaminer.

10

Vad är apokrina körtlar?

Apokrina körtlar: Finns främst i axiller och perineum. Aktiveras vid puberteten av könshormoner.
Luktlös vid utsöndring men får lukt från nedbrytningen av bakterier på huden.

11

Beskriv Dermis

Dermis
Dermis består av bindväv, främst kollagen men även elastin och i matrixet finns GAG som binder
vatten. I dermis finns ett djupt och ett ytligt kärlplexus. Dessa är arteriovenösa anastomoser som
genom att reglera blodflödet till huden reglerar temperaturen. Detta styrs av sympatikus.