Embryologi Flashcards Preview

K2 Kompletteringar > Embryologi > Flashcards

Flashcards in Embryologi Deck (12)
Loading flashcards...
1

Vad blir Proencehpalon?

Procencephalon får telencephalon och diencephalon vecka 5.

Telencephalon ger upphov till hjärnans hemisvär. Växer mycket (aka latala ventricklar)

2

Vad blir Diencephalon?

Diencephalon ger hypotalamus (kloss I mitten av hemisvärerna I vuxen ålder)

Även retina

3

Vad ger Mesencephalon?

Tegmentum och tectum

4

Vad ger rhombencehpalon?

Rhombencephalon

Metencephalon och myelencphalon

Meten ger pons och cerebellum

Myelencephalon ger medulla oblongata

5

Vad är Telecephalon?

Cerebrum = storhjärnan

6

Vad är Diencephalon?

Mellanhjärnan
● Ska inte förväxlas med mitthjärnan, mesencephalon
● Innehåller thalamus, hypothalamus och hypofysen

7

Vart kommer spinala motorneuron ifrån?

Dorsala kolumner

8

Hur läggs spinala kranialnervskärnor?

Ventralt/medialt

9

Hur utvecklas hjärnbarken?

Inifrån och ut

10

Extremiteternas muskler bildas hur?

De bildas av paraxialt mesoderm (via somiter/myotom) som vandrar ut i extremitetsknoppen

11

Extremiteternas skelett bildas hur?

Lateralt mesoderm via indirekt benbildning

12

Hox-genernas viktigaste roll i rörelseapparatens embryologi är att differentiera vad?

kranio-kaudal mönstring (eller proximal-apikal mönstring av extremiteter)