Adjektiver Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > Adjektiver > Flashcards

Flashcards in Adjektiver Deck (212):
1

simply

rett og slett

2

unimaginable

ufattelig

3

vulnerable, exposed

utsatt

4

comprehensible, intelligible

fattelig

5

dependant

avhengig

6

invaluable

uvurderlig

7

pioneering, ground breaking

grensesprengende

8

exciting

spennende

9

boring

kjedelig

10

random

tilfeldig

11

terrible

forferdelig

12

lucky, favorable

heldig

13

luckily, fortunately

heldigvis

14

accessible

tilgjengelig

15

sociable

omgjengelig

16

soft, wet, flexible

bløt

17

soft, supple

myk

18

bow-legged

hjulbeint

19

serious

alvorlig

20

traditional

tradisjonell

21

irritated

irritert

22

depressed

deprimert

23

sad

trist

24

tired, fed up

lei

25

sulky, angry

sur

26

special, particular, especially, particularly

særlig

27

just, immediately, right away

straks

28

sad, tragic

sørgelig

29

southern, southerly

sørlig

30

northern, northerly

nordlig

31

eastern, easterly

østlig

32

western, westerly

vestlig

33

profitable

lønnsom

34

long

lang

35

narrow

smal

36

thin

tynn

37

wide

bred

38

deep

dyp

39

high

høy

40

loud

høyt

41

attractive, pretty

pen

42

ugly

stygg

43

clean

ren

44

dirty

skitten, uren

45

mad, crazy, off one's rocker

vanvittig

46

weekly

ukentlig

47

monthly

månedlig

48

yearly

årlig

49

daily

daglig

50

across, throughout

utover

51

acceptable, satisfactoty

antakelig

52

demanding

krevende

53

boyish

gutt(e)aktig(e)

54

considerable, substantial, considerably

betraktelig

55

crestfallen, downcast, shamefaced

slukøret

56

formal, solemn

høytidelig

57

earthly, worldly

timelig

58

continual, perpetual

idelig

59

reasonable, fair, reasonably

rimelig

60

lightened, relieved

lettet

61

cleaned, cleansed

renset

62

flowering, in bloom

blomstrende

63

thick

tykk

64

warm

varm

65

happy, pleased

glad

66

good

god

67

positive

positiv

68

cold

kald

69

satisfied

fornøyd

70

nice, kind

hyggelig

71

angry

sint

72

displeased

misfornøyd

73

small

liten (lite lita små)

74

excellent

utmerket

75

perfect

perfekt

76

content, satisfied

tilfreds

77

lucky, fortunate

lykkelig

78

terrible, awful

elendig

79

bad

dårlig (verre verst)

80

furious

rasende

81

awful

skrekkelig

82

good, clever

flink

83

difficult

vanskelig

84

tight, close

fast

85

bad

ille (verre verst)

86

strong

sterk

87

heavy

tung (tyngre tyngst)

88

famous

berømt

89

well known

kjent

90

practical

praktisk

91

ripe

moden (modnere modnest)

92

safe

trygg (tryggere tryggest)

93

real, actual

virkelig

94

lovely, delicious

nydelig

95

disagreeable, unpleasant

ubehagelig

96

comfortable, pleasant, agreeable

behagelig

97

big, large, enormous

svær

98

mentally (handicapped)

åndssvakt

99

enormous

diger

100

(anything) -like

-aktig

101

edible

spiselig

102

spooky, creepy

skummel

103

pleasant, enjoyable

trivelig

104

health-related

helsemessig

105

restless

rastløs

106

incredible

utrolig

107

insane

sinnssyk

108

proper, orderly, properly

ordentlig

109

unwanted

uønskede

110

(not) allowed

(u)tillatt

111

danger

fare/n

112

walking

gående

113

public (government or state)

offentlig

114

other, remaining

øvrig

115

attentive, observant

oppmerksom

116

unavoidable

unngåelig

117

considerate

hensynsfull

118

watchful, attentive

aktpågivende

119

careful

varsom

120

wayfaring

vegfarende

121

clear, legible

tydelig

122

opposite, oncoming

motgående

123

parallel

parallell

124

common, general

alminnelig

125

current, present

aktuell

126

top, uppermost

øverst

127

bottom, lowest

nederst

128

rightmost

lengst til høyre

129

leftmost

lengst til venstre

130

attentive, careful

aktsom

131

particular, special

særskilt

132

stationary

stillestående

133

concerned, in question

vedkommende

134

envious

misunnelig

135

maximal

maksimal

136

energy-saving

energibesparende

137

sedentary

stillesittende

138

natural

naturlig

139

lasting

varig

140

weight loss

vektreduksjon

141

gentle, considerate

skånsom

142

considerable

betydelig

143

predictable

forutsigbar

144

fixed, permanent

fast

145

blinking

blinkende

146

visible

synlig

147

responsible

ansvarlig

148

disgusting

ekkel

149

spoiled

bortskjemt

150

involved, enthusiastic

engasjert

151

informative

informativ

152

useful

nyttig

153

shocking

opprørende

154

occupied

opptatt

155

valuable

verdifull

156

worthless

verdiløs

157

confusing

forvirrende

158

simultaneous

samtidig

159

doubtful, uncertain

tvilsom

160

continual, uninterrupted

uavbrutt

161

weak

svak

162

immediate, direct

umiddelbar

163

indirect, circumstantial

middelbar

164

preliminary, preparatory

forberedende

165

vague

svevende

166

poor, miserable

stakkars

167

shit, rotten

ræva

168

industrious, hard working

arbeidsom/me

169

corresponding

tilsvarende

170

theoretical

teoretisk

171

abroad

utlandet

172

speedy

hurtig

173

honorary
honorary member

æres-
æresmedlem

174

similar

lignende

175

truthful

sannferdig

176

crooked, lopsided

skjev

177

(un)just

(u)rettferdig

178

thousands

tusenvis

179

governmental

statlig

180

regional

regional

181

humanitarian

humanitær

182

weak, lightweight

pinglete

183

quick

kjapp

184

responsible, conscientious

ansvarsbevisst

185

immediately

omgående

186

attentive

oppmerksom

187

holy, sacred

hellig

188

concious

bevisst

189

unconscious

bevisstløs

190

convenient

beleilig

191

self-confident

selvsikker

192

(il)logical

(u)logisk

193

sensible

fornuftig

194

sufficient

gyldig

195

pragmatic

pragmatisk

196

plenty, ample

rikelig

197

well to do, prosperous, affluent

velstående

198

(un)official

(u)offisiell

199

insignificant

ubetydelig

200

significant

betydningsfull

201

meaningful

meningsfull

202

prominent

prominent

203

missing, lacking

manglende

204

interesting

interessant

205

raised, brought up

oppvokst

206

worn out, tired

sliten

207

exhausted

utslitt

208

cumbersome

tungvint

209

poor, miserable

stakkars

210

envious

misunnelig

211

unpredictable

uberegnelig

212

repulsive

motbydelig