SpS 7: Hva skal stå i søknaden? Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 7: Hva skal stå i søknaden? > Flashcards

Flashcards in SpS 7: Hva skal stå i søknaden? Deck (24):
1

secure

sikker

2

work as cashier

sitte i kassa el. /-en

3

customer service

kundeservice/n

4

mention

å nevne (-te)

5

note

lapp/en

6

quiet

stille

7

attentive

oppmerksom

8

kiss and hug

kyss og klem

9

to boast

å skryte
skryter
skrøt
har skrytt

10

copy

kopi/en

11

leaving certificate, transcript

vitnemål/et

12

cross one's fingers

krysse fingrene (-et)

13

I refer to

jeg viser til

14

hereby

herved

15

vehicle

kjøretøy/et

16

motor

motor/en

17

change

forandring/en

18

personal information

personalia

19

unmarried

ugift

20

experience

praksis

21

welcome, receive

tar imot

22

towards, against

imot

23

in that case

i så fall

24

syntax

setningsoppbygning