Trafikkregler for syklister Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > Trafikkregler for syklister > Flashcards

Flashcards in Trafikkregler for syklister Deck (243)
Loading flashcards...
1

traffic

trafikk/en

2

rule

regel/en

3

cyclist

syklist/en

4

to cycle

å sykle
sykler
syklet
har syklet

5

to move (oneself)

å bevege seg
beveger
bevegde
har bevegd

6

traffic areas

trafikkarealer

7

area (or surface area)

areal/et

8

bike path

sykkelveg/en

9

sidewalk

fortau/et

10

right, privilege

rettighet/en

11

duty, obligation

plikt/en

12

to change (it changes)

å forandre seg
forandrer
forandret
har forandret seg

13

mixed traffic

blandet trafikk

14

vehicle

kjøretøy/et

15

with the exception of

med unntak av (unntak/et)

16

bike ban

sykkelforbud/et

17

ban

forbut/et

18

exception

unntak/et

19

footpath

gangveg/en

20

allowed

tillatt

21

foot traffic

gangtrafikk/en

22

cycling

sykling/en

23

to bring about, causes

å medføre
medfører
medførte
har medført

24

walking, I came walking

gående, Jeg kom gående

25

is a hindrance to

er til hinder for

26

hindrance, obstruction

hinder/en

27

pedestrian

fotgjenger/en, gående/n

28

passing (of)

passering

29

distance

avstand/en

30

to approach

å tilnærme
tilnærmer
tilnærmet
har tilnærmet