SpS 4: Mat og Helse: Lunsjpausen Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 4: Mat og Helse: Lunsjpausen > Flashcards

Flashcards in SpS 4: Mat og Helse: Lunsjpausen Deck (35):
1

lunch break

lunsjpause/n

2

go on a diet

slanke seg

3

to complain

å klage
klager
klaget
har klaget

4

news (piece of news)

nyhet/en

5

to weigh

å veie
veier
veide
har veid

6

blood pressure

blodtrykk/et

7

I am not planning to become

Jeg har ikke tenkt å bli

8

vegetarian

vegetarianer/en

9

rabbit

kanin/en

10

won't do any harm

skader ikke

11

to cut

å kutte
kutter
kuttet
har kuttet

12

cut, drop

kutte ut

13

sugar cube

sukkerbit/en

14

You're kidding!

Nå tuller du!

15

stay in shape

holder seg i form

16

gym

helsestudio/et

17

studio

(kunst)atelier/et, studio/et

18

to damage, injure

å skade
skader
skadet
har skadet

19

absolutely

absolutt

20

at least

i alle fall

21

consideration

overveielse/n

22

displeased, dissatisfied

misfornøyd

23

to gain weight

å legge på seg

24

to weigh too little

å veie for lite

25

effect, impact

virkning/en

26

comparison

sammenligning/en

27

to compare

å sammenligne (eller sammenlikne)
sammenligner
sammenlignet
har sammenlignet

28

cross

kryss/et

29

to cross

å krysse
krysser
krysset
har krysset

30

surveillance

overvåkning/en

31

first come first serve

Førstemann til mølla

32

healthy, sound

sunn, sunt, sunne

33

opposite (prep.) across from

overfor

34

opposite (adj.) contrary

motsatt

35

the health of someone (or anything that someone owns)

helsen til noen