ISSDD: K6-10 Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > ISSDD: K6-10 > Flashcards

Flashcards in ISSDD: K6-10 Deck (195)
Loading flashcards...
1

rim, wreath

krans/en

2

false, forgery

falsk, falsk/en

3

to bind, tie up

å binde
binder
bandt
har bundet

4

sensitive to such

følsom for slikt

5

accordion

trekkspill/et

6

meadow

eng/en

7

rolled up

oppbrettet

8

wharf, dock

brygge/a

9

breathless

andpusten

10

leaned

lent

11

to lean

å lene (-te)

12

railing

rekkverk/et

13

cross, crossly, ill tempered

gretten(+t som adverb)

14

old geezer

gubbe/n

15

rock, stone bits

steinskive/a

16

stick, perch

pinne/n

17

to long (after someth.)

å lengte(-et) (etter noe)

18

to spread

å bre (-dde?)

19

to take out

å ta frem

20

tragic, sad

sørgelig

21

to be able to, manage

å orke (-et)

22

to recognize

å kjene (-te) igjen

23

to become upset

å bli lei seg

24

to dash, rush (home)

å styrte (-te) (hjem)

25

to hide (oneself)

å gjemme (-te) seg

26

to run, flow

å renne
renner
rant
har rent

27

tear

tåre/n

28

furthest in

innerst

29

to knock, pound

å banke (-et)

30

to close, shut

å lukke (-et)