SpS 4: Mat og Helse: Kom deg opp av sofaen! Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 4: Mat og Helse: Kom deg opp av sofaen! > Flashcards

Flashcards in SpS 4: Mat og Helse: Kom deg opp av sofaen! Deck (51):
1

Get up!

Kom deg opp!

2

journalist

journalist/en

3

to interview

intervjue (-et)

4

health

helse/a el. en

5

exercise

å mosjonere (-te)

6

move (oneself)

å bevege seg (-de)

7

physical

fysisk

8

generation

generasjon/en

9

activity

aktivitet/et

10

avoid

å unngå (-gikk har -gått)

11

disease

sykdom/men

12

diabetes

diabetes, sukkersyke

13

serious

alvorlig

14

blood sugar

blodsukker/et

15

sugar

sukker/et

16

increase

å øke (-te)

17

risk

risiko/en

18

stroke

hjerneslag/et

19

heart attack

hjerteinfarkt/et

20

to gain weight

å legge på seg (la har lagt)

21

to develop

å utvikle (-et)

22

to destroy

å ødelegge (-la har -lagt)

23

consumption

forbruk/et

24

on average

gjennomsnitt/et; i gjennomsnitt

25

breakfast cereals

frokostblanding/en

26

up to

opptil

27

table

tabell/en

28

to add

å tilsette
tilsetter
tilsatte
har tilsatt

29

a pot

beger/et

30

wheat bun

hvetebolle/n

31

cancer

kreft/en

32

(un)healthy

(u)sunn

33

instead of

istedet for

34

walk up the stairs

går i trapper

35

most of the day

store deler av dagen

36

too, far too, much too

altfor

37

if, providing that

dersom (konj.)

38

beginning

begynnelse/n

39

nevertheless

likevel

40

foodstuffs

matvare/n

41

a cup (chalice, lol)

beger/et

42

in what ways

på hvilke måter

43

she can name many

hun kan navnet på mange

44

uncountable

utellelig

45

sufficient, valid

gyldig

46

apply, be valid, be applicable

å gjelde
gjelder
gjaldt
har gjelt

47

dependent

avhengig

48

vulnerable, exposed

utsatt

49

unimaginable

ufattelig

50

simply

rett og slett

51

vascular disease

karsykdom/men