SpS 5: Nyheter og Informasjon Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 5: Nyheter og Informasjon > Flashcards

Flashcards in SpS 5: Nyheter og Informasjon Deck (37)
Loading flashcards...
1

possibility, chance

mulighet/en

2

get a hold of, find

skaffe seg (-et)

3

expert

ekspert/en

4

theme, issue

tema/et

5

health issue

helsespørsmål/et

6

religion

religion/en

7

economic policy

økonomisk politikk

8

debate

debatt/en

9

to debate, address

ta opp

10

relevant, current

aktuell

11

involved, enthusiastic

engasjert

12

viewer

seer/en (seerer, seerne)

13

point of view

synspunkt/et

14

useful

nyttig

15

informative

informativ

16

to emphasise

å legge vekt på

17

to argue

å argumentere (-te)

18

interrupt

å avbryte
avbryter
avbrøt
har avbrutt

19

participant

deltaker/en

20

exaggerate (lay the case on it's head)

sette saken på spissen

21

a kind of

en slags

22

drama

dramatikk/en

23

war

krig/en

24

conflict

konflikt/en

25

catastrophe

katastrofe/n

26

journalist

journalist/en

27

condition, relationship

forhold/et

28

therefor, thereby

dermed

29

one-sided

ensidig

30

negative

negativ

31

at all

i det hele

32

to entice

å lokke
lokker
lokket
har lokket

33

relevant themes, current events

aktuelle temaer

34

first round, for now / this time

første omgang/en, i denne omgang

35

I am learning

jeg holder på å lære

36

quite, rather

nokså

37

dignity

verdighet/en