Adverber Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > Adverber > Flashcards

Flashcards in Adverber Deck (31):
1

all the better, all the more

desto

2

obviously

tydeligvis

3

necessarily

nødvendigvis

4

nevertheless, nonetheless, on the other hand

imidlertid

5

ahead

foran

6

eventually

før eller siden

7

across

på tvers

8

inside (of)

inne (i)

9

outside (of)

ute (av), utenfor

10

possibly

eventuelt

11

up to (3 f.eks.)

inntil (tre f.eks.)

12

despite

tross

13

even

til og med

14

simply

rett og slett

15

therefor, thereby

dermed

16

at all

i det hele

17

preferably

helst

18

very, rather (a lot)

meget

19

simply

slett

20

at any rate, at least

iallfall

21

preferably

helst

22

literature

litteratur/en

23

originally

opprinnelig

24

properly

ordentlig

25

on the other hand

derimot

26

away, off (take away)

vekk (ta vekk)

27

most of all (of them)

de aller fleste

28

similarity, resemblance

likhet/en

29

(come) in, by

innom

30

any (at all)

hvilken som helst

31

seemingly, apparently

tilsynelatende