SpS 5: Massemedier Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 5: Massemedier > Flashcards

Flashcards in SpS 5: Massemedier Deck (42)
Loading flashcards...
1

support, response

oppslutning/en

2

television

fjernsyn/et

3

just now, precisely

nettopp

4

recent, recently, lately

nylig

5

different, unlike

ulik

6

to develop, evolve

å utvikle
utvikler
utviklet
har utviklet

7

people's daily life

folks daglige liv

8

entertainment

underholdning/en

9

to communicate

å kommunisere (-te)

10

newspaper sold over the counter

løssalgsavis/a el. en

11

in addition

i tillegg

12

local

lokal

13

support

støtte/n

14

democracy

demokrati/et

15

opinion

mening/en

16

dominant

dominerende

17

television screen

tv-skjerm/en

18

relax

slappe av

19

six months at a time

et halvt år av gangen

20

one month at a time

en måned av gangen

21

license fee

lisens/en

22

income

inntekt/en

23

subscribe to

abonnere på

24

to obtain

å hente
henter
hentet
har hentet

25

still, even now

fremdeles

26

channel, canal

kanal/en

27

advertising

reklame/n

28

up until now

opp igjennom

29

in front of

foran

30

to obtain

å hente
henter
hentet
har hentet

31

furthermore

dessuten

32

yet, still, nevertheless

likevel

33

on average

i gjennomsnitt

34

economic

økonomisk

35

the thought is that

tanken er at

36

in this way

På den måten

37

different opinions

ulike meninger

38

newscast

nyhetssending/a el. en

39

review

revy/en

40

far too much

altfor mye

41

violence

vold/en

42

biased

ensidig