ISSDD: K16-21 Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > ISSDD: K16-21 > Flashcards

Flashcards in ISSDD: K16-21 Deck (103):
1

bukt/a

bay

2

bay, inlet, cove (protected

vik/a

3

har frosset til

has frozen over

4

makron/en

macaroon

5

knekk og karameller

brittle caramel and caramel candy

6

uvenn/en

enemy

7

sørlig

southernly

8

forkle/t

apron

9

flekk/en

stain, spot, mark

10

å kvele -te (noe i fødselen)

to strangle, nip in the bud

11

å forsørge -et

to provide for, support

12

hederlig

decent, respectable

13

kroppsarbeid

physical labor

14

å begå
begår
begikk
har begått

to commit

15

mord/et

murder, homocide

16

vis/et

way, manner, fashion

17

avsender/en

sender, shipper

18

i det hele tatt

at all

19

gran/a

spruce

20

eske/a

box, carton

21

på skakke

slanted, at a tilt

22

tett

tight, close

23

forferdelig

terrible, awful

24

glede/a

joy

25

sta

stubborn

26

unnskyldning/en

apology

27

stillhet/en

silence

28

stake/n

candleholder

29

å skjære
skjærer
skar
har skåret

to cut, slice

30

skritt/et

step

31

skaft/et

handle

32

å dunke -et

to knock, bang

33

bit/en som et stykke

bit, piece

34

bånd/et

string

35

langsom, t

slow, slowly

36

gradvis

gradual, gradually

37

anfall/et som latteranfall

fit, attack, bout

38

å hugge -et

to cut, chop

39

ved/en

wood, firewood

40

øks/a

ax

41

vedkubbe/n

log of firewood

42

å klistre -et

to paste, stick, glue

43

å røske -et

to tear, tug

44

å dale -te som snøen daler

to fall, come down

45

skarp, lyset er skarpt for øynene

sharp

46

skarphet/en

sharpness, keenness

47

å forstyrre -et

to disturb

48

blad/et (del av en kniv og plantedel)

blade, leaf

49

pyntelig

neat, proper

50

å gjelde
gjelder
gjalt
har gjelt

to be valid, applicable
to be the case with
to concern, apply to
to be of significance, count

51

sirlig

elegant, refined

52

damp/en

steam, vapor

53

lim/et

glue

54

å utløpe

to expire

55

(før utløpet av) innen da

before, by then

56

å nekte -et

to refuse, decline

57

naust/et

boathouse

58

å bøte
bøter
bøtte
har bøtt

to mend, repair

59

sildegarn/et

herring net

60

sild/en

herring

61

å jamre -et seg

to wail, moan

62

oppmerksom

attentive, observant -ly

63

fuktig

moist, damp

64

servis/et

service

65

kan unne seg

can allow oneself

66

strømpe/a

stocking

67

nese/a

nose

68

nes/et

headland, bluff

69

å forkjøle -te

to develop a cold

70

havn/a

harbor

71

å ombestemme seg -te

to change ones mind

72

bølge/a

wave

73

det blir ikke noe av det

there won't be any of that

74

grov

coarse

75

slitt

worn out

76

kjærtegn/et

caress, loving touch

77

blikk/et

look, glance

78

kjærlig

loving, tender

79

nakke/n

back of the neck

80

glorie/n

halo

81

rift/a

tear, rip

82

rip/a som båtrip

rail, side

83

skum/et som bølgene blir til skum

foam, turn to foam

84

å slenge -te

to toss, scatter

85

livsviktig

vital

86

å putte -et

to place

87

å klebe -et

to stick

88

kaps/en

cap

89

rensede reker

cleaned shrimp

90

å tygge -de

to chew, masticate

91

heftig

intense, intensely

92

(mis)forståelse/n

(mis)understanding

93

å brake -te løs

to start with a bang

94

overraskelse/n

surprise

95

å sladre -et

to tell on

96

å utslette -et

to exterminate, annihilate

97

styrke/n

strength, power

98

å drønne -te

to boom, bang

99

å hvese -te

to hiss, wheeze

100

kunstig

artificial

101

overflate/a

surface

102

å stilne -et

to abate, calm down

103

ledetråd/en

clue, guide