SpS 5: Et Møte Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 5: Et Møte > Flashcards

Flashcards in SpS 5: Et Møte Deck (14):
1

get

få seg

2

manage

klare seg

3

be dependent on

være avhengig av

4

internet

internett

5

old-fashioned

gammeldags

6

net

nett/et

7

information

informasjon/en

8

look up

slå opp (et sted)

9

even "I can even hear ..."

til og med "jeg kan til og med høre..."

10

sounds

høres - ... - ut

11

to stare

å stirre
stirrer
stirret
har stirret

12

"if you are about to ..."

"om du holder på å ..."

13

I wonder

Det spørs

14

to occur, happen

å foregå
foregår
foregikk
har foregått