ISSDD: K11-15 Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > ISSDD: K11-15 > Flashcards

Flashcards in ISSDD: K11-15 Deck (73)
Loading flashcards...
1

toned

tonete

2

carnival

karneval/et

3

to doll oneself up

å spjåke (-et) seg ut

4

handkerchief

lommetørkle/et

5

lipstick

leppestift/en

6

to stagger, wobble

å vakle (-et)

7

fool

narr/en

8

foolish

narraktig

9

to pinch, squeeze

å knipe
kniper
knep
har knuppet

10

shiny, glossy

blank

11

to hamper, interfere with

å sjenere (-te)

12

smooth, sleek

glatt

13

lace

blonde/n

14

fabric, material

stoff/et

15

breath

åndedrett/et

16

thoughtfulness

omtanke/n

17

coat

kåpe/a

18

mailbox

postboks/en

19

gravel

grus/et

20

hiding place

skjul/et

21

beach

strand/a

22

hardly, barely, scarcely

knapt, hun trodde knapt sin egne øyne

23

to creep, crawl

å krype
kryper
krøp
har krøpet

24

to suspect

å mistenke (-te)

25

silently

silently

26

cow

ku/a, kyr kyrne

27

to moo

å raute (-et)

28

to shovel, clear away

å måke (-te)

29

aisle

midtgang/en

30

to steal

å stjele
stjeler
stjal
har stjålet

31

to applaud, stroke, caress

å klappe (-et)

32

proposal

frieri/et

33

divorce

skilsmisse/n

34

dizzy, faint

svimmel

35

opportunity, chance

anledning/en

36

(the) cold

kulde/a

37

herb

urt/en

38

to afflict, torment, bother

å plage (-et)

39

to pick (at something)

å pirke (-et) på noe

40

to roar, snarl

å frese (-te)

41

heath

lyng/en

42

lingonberry

tyttebær/et

43

to bend

å bøye (-de)

44

to shudder, shiver

å grøsse (-te)

45

to tremble

å skjelve (-et)

46

shaking

skjelv/et

47

extent, degree

grad/en

48

not even, even

engang

49

pale

blek

50

particular, exceptional

særlig

51

broken piece

skår/et

52

porcelain

porselen/et

53

to bet

å vedde (-et)

54

to break, smash

å knuse (-te)

55

to turn, twist, wring

å vri (-dde)

56

to plunge, dash

å styrte (-te)

57

to sniff, sniffle

å snufse (-et)

58

vomit

spy/et

59

to vomit

å spy (-dde)

60

unwarranted

uberettiget

61

shy

sjenert

62

the action of someone

handling/a til noen

63

fear

frykt/en

64

cheapskate

gjerrigknark/en (cheap fogey)

65

splendid bloke

kjernekar/en

66

clue

ledetråd/en

67

after something happens

etter at noe skje

68

difficult, troublesome

besværlig

69

to trouble, bother

å besvære ???
besværer
besvar
har besvært

70

to notify (of something), register for something
to review (body of work)

å anmelde -te

71

as mentioned before

som før nevnt

72

to refer to, speak of

å omtale -te

73

path

sti/en