ISSDD: K11-15 Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > ISSDD: K11-15 > Flashcards

Flashcards in ISSDD: K11-15 Deck (73)
Loading flashcards...
1

toned

tonete

2

carnival

karneval/et

3

to doll oneself up

å spjåke (-et) seg ut

4

handkerchief

lommetørkle/et

5

lipstick

leppestift/en

6

to stagger, wobble

å vakle (-et)

7

fool

narr/en

8

foolish

narraktig

9

to pinch, squeeze

å knipe
kniper
knep
har knuppet

10

shiny, glossy

blank

11

to hamper, interfere with

å sjenere (-te)

12

smooth, sleek

glatt

13

lace

blonde/n

14

fabric, material

stoff/et

15

breath

åndedrett/et

16

thoughtfulness

omtanke/n

17

coat

kåpe/a

18

mailbox

postboks/en

19

gravel

grus/et

20

hiding place

skjul/et

21

beach

strand/a

22

hardly, barely, scarcely

knapt, hun trodde knapt sin egne øyne

23

to creep, crawl

å krype
kryper
krøp
har krøpet

24

to suspect

å mistenke (-te)

25

silently

silently

26

cow

ku/a, kyr kyrne

27

to moo

å raute (-et)

28

to shovel, clear away

å måke (-te)

29

aisle

midtgang/en

30

to steal

å stjele
stjeler
stjal
har stjålet