ISSDD: K 1-5 Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > ISSDD: K 1-5 > Flashcards

Flashcards in ISSDD: K 1-5 Deck (141):
1

(in)visible

(u)synlig

2

voice

stemme/n

3

lip

leppe/a

4

to stir (oneself)

å røre seg (-te)

5

to be ashamed

å skamme seg (-et)

6

to require

å behøve (-de)

7

crow

kråke/a

8

to shake (ones head), shiver

å riste (-et) på hodet

9

to stomp

å trampe (-et)

10

to bargain

å prute (-et)

11

to tease

å erte (-et)

12

to lift

å løfte (-et)

13

to sow

å så (-dde)

14

wheat

hvete/n

15

seed

frø/et

16

to inherit

å arve (-et)

17

inheritance

arv/en

18

benefit / use

nytte/a

19

to bury

å begrave (-de)

20

to support

å forsørge (-et) (seg selv)

21

ocean, sea

hav/et

22

foreign

fremmed

23

to snoop

å snoke (-te)

24

around, about

omkring

25

to rub

å gni (-dde)

26

to spark, sparkle

å gnistre (-et)

27

swimming pool

svømmebasseng/et

28

envelope

konvolutt/en

29

to cram, stuff

å stappe (-et)

30

quay, pier

kai/a

31

to flip, browse (a page)

å bla -dde (om, gjennom)

32

to scour

å skure (-te)

33

to weave

å veve (-de)

34

floor mat

gulvmatte/a

35

vase

vase/n

36

telephone receiver

telefonrør/et

37

to sigh

å sukke (-et)

38

to force

å tvinge
tvinger
tvang
har tvunget

39

to be good enough

å duge (-de)

40

to be ingratiating

å smiske (-et)

41

here we will not be ingratiating

her skal det ikke smiskes

42

proper, orderly

ordentlig

43

to satisfy, be content

å nøye (??) seg
du må nøye deg med det

44

for that matter

for den saks skyld

45

excursion, outing

utflukt/en

46

picnic basket

nistekurv/a

47

confectioner

konditori/et

48

bouquet

bukett/en

49

scissors

saks/en

50

poisonous, toxic

giftig

51

growth

vekst/en

52

death penalty

dødsstraff/en

53

shade

skygge/n

54

birch tree

bjørk/a

55

columbine

akeleie/a

56

corner

hjørne/t

57

heartbreak

heartsorg/a

58

grief

sorg/a

59

real, really

virkelig

60

anytime

når som helst

61

anyone

hvem som helst

62

anything

hva som helst

63

grounds, dregs

grut/en

64

to sink

å synke
synker
sank
har sunket

65

orchid

orkidé/en

66

restless

urolig

67

coffee pot

kaffekjele/n

68

be obliged to / have to

Å være nødt til

69

nail

negl/en

70

to comb

å gre (-dde)

71

make, get to (be on time)

å rekke (komme tidsnok)
rekker
rakk
har rukket

72

strange(ly)

merkelig

73

figure, shape

figur/en

74

to hide, conceal

å skjule (-te)

75

pane of glass

glassrute/a

76

fat

tjukk

77

windowpane

vindusrute/a

78

draft of air

trekk/en

79

loft

loft/et

80

to be alone

å være for seg selv

81

to light - is lit

å tenne (-te) - er tent

82

a waste

sløseri/et

83

laugh at

ler av

84

hay

høy/et

85

barn, loft

låve/n

86

to salvage

å berge (-et)

87

to request

å be
ber
bad
har bedt

88

hip

hofte/a

89

alley

smug/et

90

constantly, continually

stadig

91

wait time

ventetid/a

92

to sneak

å liste seg (-et)

93

to spoil

å skjemme bort

94

to joke, jest

å spøke (-te)

95

astonished

forbauset

96

secretively

hemmelighetsfull

97

gulp, (little) sip

(liten) slurk/en

98

nagging, fussy

masete

99

wouldn't you like to know

det ville du nok gjerne vite

100

to trust

å stole (-te)

101

to blab, tell on

å sladre (-et)

102

sensible

klok

103

wise

vis

104

reasonable

fornuftig

105

to leave, run away

å rømme (-te)

106

immediately

med en gang

107

is not properly sensible, in his right mind

er ikke riktig klok

108

disappointed

skuffet

109

to disappoint

å skuffe (-et)

110

worry

bekymring/a

111

to ponder - brood over

å gruble (-et) - over

112

to lean

å lene (-te)

113

hand

hånd/a

114

jammed, stuck

fastklemt

115

to drag

å slepe (-te)

116

stopped

stanset

117

to damage, injure

å skade (-dde)

118

afraid

redd

119

event

hendelse/n

120

to give notice, fire

å si opp noen

121

to give notice, quit

å si opp (jobben)

122

wonderful, marvelous

vidunderlig

123

to obey

å lystre (-et)

124

to decline - resist

å vegre (-et) - seg

125

meaningless (as adv. with)

meningsløs(t)

126

the multitude

vrimmelen

127

from behind

bakfra

128

love, a crush

forelskelse/n

129

amongst ___

iblant

130

___ at times

iblant

131

down, below

nede

132

leaf, leaves

løv/et

133

accordion player

trekkspiller/en

134

maypole

midtsommerstang/a

135

lilac

syrin/en

136

to prepare (ikke forberede)

å gjøre i stand

137

i don't < even > know, want

jeg vet, vil ikke < en gang >

138

to care for

å sørge (-et) for ... det skal jeg sørge for

139

clever, (in)capable

(u)dugelig

140

sleep

søvn/en

141

needy

trengende