SpS 5: Medienes Makt Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 5: Medienes Makt > Flashcards

Flashcards in SpS 5: Medienes Makt Deck (50)
Loading flashcards...
1

national broadcasting corporation

rikskringkasting/a el. en

2

influence

innflytelse/n

3

authorities, government

myndighet/en

4

form of government

styresett/et

5

government, administration

regjering/a el. en

6

it turns out that

det viser seg at

7

contribute to

være med på å

8

resolve an issue

løse en sak

9

to solve

å løse
løser
løste
har løst

10

focus on

sette søkelys på

11

to focus

å fokusere
fokuserer
fokuserte
har fokusert

12

be completely wrong

være på ville veier

13

necessary

nødvendig

14

forbidden

forbudt

15

shocking

opprørende

16

widow

enke/a el. en

17

Norwegian Directorate of Immigration

Utlendingsdirektoratet

18

lose one's life

miste livet

19

spouse

ektefelle/n

20

residence permet

oppholdstillatelse

21

message, notice

beskjed/en

22

take into consideration

ta hensyn til

23

be independent, stand on one's own legs

stå på egne ben

24

municipality

kommune/n

25

treatment, consideration

behandling/en

26

early in the new year

på nyåret

27

trust

stole på

28

common sense, reason

fornuft/en

29

to prevail

å seire
seirer
seiret
har seiret

30

to repeat

å gjenta
gjentar
gjentok
har gjentatt

31

preferably

helst

32

occupied with

opptatt av

33

often it turns out that

ofte viser det seg at

34

to influence

å påvirke
påvirker
påvirket
har påvirket

35

regulations, set of rules

regelverk/et

36

force, strength

makt/a el. en

37

very, rather (a lot)

meget

38

treatment (of)

behandling av /a el. en

39

to ask for, request

å be om
ber om
bad om
har bedt om

40

wild, wild roads

vill, ville veier

41

to keep up with what's going on

å følge med i hva som skjer

42

be interested in, concerned with

å være opptatt av

43

be involved in

å være med på

44

take up issues

tar opp problemer

45

unless

med mindre

46

abbreviation

forkortelse/n

47

witness

vitne/t

48

access

tilgang/en

49

source

utspring/et

50

honor

ære/n