SpS 8: I Byen Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 8: I Byen > Flashcards

Flashcards in SpS 8: I Byen Deck (26):
1

factory

fabrikk/en

2

manage

klare seg

3

own

eie (-de)

4

noise

bråk/et

5

smoke

røyk/en

6

lawyer

advokat/en

7

tradesman

kjøpmann/en

8

to embroider

å brodere (-te)

9

play the piano

spille piano

10

rich, wealthy

velstående

11

break a pattern

bryte et mønster (brøt har brutt)

12

artist

kunster/en

13

the workers

arbeiderne

14

far away

langt unna

15

away, aside

unna

16

west, east of

vest, øst for

17

west side

vestkant/en

18

to change it

å forandre på det

19

artists

kunstnere

20

society

selskap/et

21

dinner society / party

middagsselskap/et

22

edge, part, side

kant/en

23

home town

hjembygd/a el. en

24

side

side/a el. en

25

fringe, outskirts

utkant/en

26

live on the outskirts of the city

bor i utkanten av byen