Verb Liste 6 Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > Verb Liste 6 > Flashcards

Flashcards in Verb Liste 6 Deck (80)
Loading flashcards...
1

to stare

å stirre
stirrer
stirret
har stirret

2

to stress, emphasize

å betone
betoner
betonet
har betonet

3

to interrupt

å avbryte
avbryter
avbrøt
har avbrutt

4

to break

å bryte
bryter
brøt
har brutt

5

to entice

å lokke
lokker
lokket
har lokket

6

to solve

å løse
løser
løste
har løst

7

to focus

å fokusere
fokuserer
fokuserte
har fokusert

8

to win, be victorious

å seire
seirer
seiret
har seiret

9

to repeat

å gjenta
gjentar
gjentok
har gjentatt

10

to influence

å påvirke
påvirker
påvirket
har påvirket

11

to work, function

å virke
virker
virket
har virket

12

to ask, request

å be om
ber om
bad om
har bedt om

13

to whistle

å plystre
plystrer
plystret
har plystret

14

to coo

å kurre
kurrer
kurret
har kurret

15

to despise, detest

å forakte
forakter
foraktet
har foraktet

16

to fear, dread

å frykte
frykter
fryktet
har fryktet

17

to freeze

å fryse
fryser
frøs
har frosset

18

to fly

å fly
flyr
fløy
har fløyet

19

to howl, hoot

å tute
tuter
tutet
har tutet

20

to catch a cold

å forkjøle seg
forkjøler seg
forkjølet seg
har forkjølet seg

21

to crow, cuckoo

å gale
galer
galte
har galt

22

to chop, hack or peck

å hakke
hakker
hakket
har hakket

23

to deserve or merit

å fortjene
fortjener
fortjente
har fortjent

24

to earn, serve

å tjene
tjener
tjente
har tjent

25

to press, print

å trykke
trykker
trykte
har trykt

26

to wake, awaken, arouse

å vekke
vekker
vekket
har vekket

27

to push, thrust

å dytte
dytter
dyttet
har dyttet

28

to discover

å oppdage
oppdager
oppdaget
har oppdaget

29

to kick

å sparke
sparker
sparket
har sparket

30

to spend, pass (time)

å tilbringe
tilbringer
tilbrakte
har tilbrakt