Verb Liste 6 Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > Verb Liste 6 > Flashcards

Flashcards in Verb Liste 6 Deck (80)
Loading flashcards...
1

to stare

å stirre
stirrer
stirret
har stirret

2

to stress, emphasize

å betone
betoner
betonet
har betonet

3

to interrupt

å avbryte
avbryter
avbrøt
har avbrutt

4

to break

å bryte
bryter
brøt
har brutt

5

to entice

å lokke
lokker
lokket
har lokket

6

to solve

å løse
løser
løste
har løst

7

to focus

å fokusere
fokuserer
fokuserte
har fokusert

8

to win, be victorious

å seire
seirer
seiret
har seiret

9

to repeat

å gjenta
gjentar
gjentok
har gjentatt

10

to influence

å påvirke
påvirker
påvirket
har påvirket

11

to work, function

å virke
virker
virket
har virket

12

to ask, request

å be om
ber om
bad om
har bedt om

13

to whistle

å plystre
plystrer
plystret
har plystret

14

to coo

å kurre
kurrer
kurret
har kurret

15

to despise, detest

å forakte
forakter
foraktet
har foraktet

16

to fear, dread

å frykte
frykter
fryktet
har fryktet

17

to freeze

å fryse
fryser
frøs
har frosset

18

to fly

å fly
flyr
fløy
har fløyet

19

to howl, hoot

å tute
tuter
tutet
har tutet

20

to catch a cold

å forkjøle seg
forkjøler seg
forkjølet seg
har forkjølet seg

21

to crow, cuckoo

å gale
galer
galte
har galt

22

to chop, hack or peck

å hakke
hakker
hakket
har hakket

23

to deserve or merit

å fortjene
fortjener
fortjente
har fortjent

24

to earn, serve

å tjene
tjener
tjente
har tjent

25

to press, print

å trykke
trykker
trykte
har trykt

26

to wake, awaken, arouse

å vekke
vekker
vekket
har vekket

27

to push, thrust

å dytte
dytter
dyttet
har dyttet

28

to discover

å oppdage
oppdager
oppdaget
har oppdaget

29

to kick

å sparke
sparker
sparket
har sparket

30

to spend, pass (time)

å tilbringe
tilbringer
tilbrakte
har tilbrakt

31

to recover

å restituere
restituerer
restituerte
har restituert

32

to move, stir

å røre (på) seg
rører
rørte
har rørt

33

to exceed

å overskride
overskrider
overskred
har overskredet

34

to presume

å anta
antar
antok
har antatt

35

to exaggerate

å overdrive
overdriver
overdrev
har overdrevet

36

to be of any use, utilize

å nytte
nytter
nyttet
har nyttet

37

to cram

å pugge
pugger
pugget
har pugget

38

to judge, assess, consider

å vurdere
vurderer
vurderte
har vurdert

39

to last, go on, continue or endure

å vare
varer
varte
har vart

40

to turn (age)

å fylle (#) år
fyller
fylte
har fylt

41

to build on

å bygge på
bygger
bygde
har bygd på

42

to divide into

å dele opp
deler opp
delte opp
har delt opp

43

to participate in (ikke delta)

å følge
følger
fulgte
har fulgt

44

to rescue, save

å redde
redder
reddet
har reddet

45

to prepare, make (food)

å tilberede
tilbereder
tilberedte
har tilberedt

46

to guess

å gjette
gjetter
gjettet
har gjettet

47

to sum up

å oppsummere
oppsummerer
oppsummerte
har oppsummert

48

to add, total

å summere
summerer
summerte
har summert

49

to coordinate

å samordne
samordner
samordnet/a
har samordnet/a

50

to survive

å overleve
overlever
overlevde
har overlevd

51

to achieve

å utrette
utretter
utrettet
har utrettet

52

to remain

å gjenstå
gjenstår
gjensto
har gjenstått

53

to depart, resign

å avgå
avgår
avgikk
har avgått

54

to avoid

å unngå
unngår
unngikk
har unngått

55

to imply

å antyde
antyder
antydet
har antydet

56

to be allowed

å få lov
får lov
fikk lov
har fått lov

57

to need, want or require

å behøve
behøver
behøvde
har behøvd

58

to finish, complete or see through

å fullføre
fullfører
fullførte
har fullført

59

to offer

å tilby
tilbyr
tilbød
har tilbudt

60

to mention

å nevne
nevner
nevnte
har nevnt

61

to boast

å skryte
skryter
skrøt
har skrytt

62

to sanction, pass (a bill)

å vedta
vedtar
vedtok
har vedtatt

63

to take compensatory time-off

å avpasere
avpaserer
avpaserte
har avpasert

64

to inform, report

å melde fra
melder
meldte
har meldt fra

65

to seek, apply

å søke
søker
søkte
har søkt

66

to hand over

å overlevere
overleverer
overleverte
har overlevert

67

to survive, pull through

å overleve
overlever
overlevde
har overlevd

68

to acquit

å frifinne
frifinner
frifant
har frifunnet

69

to discover

å oppdage
oppdager
oppdaget
har oppdaget

70

to be placed on equal footing

å likestille

likestilles (?)

De to eksemplene kan ikke likestilles

71

to remain, stay

å forbli
forblir
forble
har forblitt

72

to resemble

å ligne
ligner
lignet
har lignet (eller med k)

73

to adapt

å tilpasse
tilpasser
tilpasset
har tilpasset

74

to embroider

å brodere
broderer
broderte
har brodert

75

to suggest

å foreslå
foreslår
foreslo
har foreslått

76

to damage

å skade
skader
skadet
har skadet

77

to consider

å overveie
overveier
overveide
har overveid

78

to snore

å snorke
snorker
snorket
har snorket

79

to command

å kommandere
kommanderer
kommanderte
har kommandert

80

to run, leap, bound

å springe
springer
sprang
har sprunget