SpS 6: Hva er en god skole / Fakta Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 6: Hva er en god skole / Fakta > Flashcards

Flashcards in SpS 6: Hva er en god skole / Fakta Deck (49):
1

interpretation

tolkning/en

2

clear

klar

3

fact

faktum/et, fakta pl.

4

tolerance

toleranse/en

5

critical

kritisk

6

amount

mengde/n

7

to assess, consider

å vurdere
vurderer
vurderte
har vurdert

8

goal

mål/et

9

background

bakgrunn/en

10

get used to

bli vant til

11

public

offentlig

12

primary school

grunnskole/n

13

secondary school

videregående skole

14

the weakest (least clever) pupils

de svakeste elevene

15

weak

svak

16

theory

teori/en

17

on the other hand

på den andre siden

18

clever

flink

19

concentrate on

satse på (to stake on)

20

take care of

ta vare på

21

nevertheless, on the other hand

imidlertid

22

voluntary, optional

frivillig

23

to last, go on, continue or endure

å vare
varer
varte
har vart

24

turn six (age)

å fylle (#) år
fyller
fylte
har fylt

25

obligatory

obligatorisk

26

duty

plikt/en

27

build on

bygge på (-de)

28

normally

vanligvis

29

divide into

dele opp (-te)

30

educational course

studieretning/en

31

vocational

yrkesfaglig

32

practical

praktisk

33

vocational education

fagutdanning/a el. en

34

about, approximately

omtrent

35

preparation for higher education

studieforberedende

36

college of higher education

høyskole/n

37

university

universitet/et

38

half

halvpart/en

39

general theoretical education (gen. ed.)

allmenne fag

40

economic / administrative subjects

økonomiske / administrative fag

41

to participate in (ikke delta)

å følge
følger
fulgte
har fulgt

42

entrance requirements for university education

generell studiekompetanse

43

foundation

grunnlag/et

44

adult

voksen

45

circumstance

tilfelle/t

46

knowledge

kunnskap/en

47

nearness, proximity

nærhet/a el. en

48

industrious, hard working

arbeidsom/me

49

to guess

å gjette
gjetter
gjettet
har gjettet