SpS 4: Er Fisk Kjedelig / Innvandrerne / Vær og Helse / Blomstrende Epletre Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 4: Er Fisk Kjedelig / Innvandrerne / Vær og Helse / Blomstrende Epletre > Flashcards

Flashcards in SpS 4: Er Fisk Kjedelig / Innvandrerne / Vær og Helse / Blomstrende Epletre Deck (164)
Loading flashcards...
1

on the menu

på menyen

2

coalfish

sei/en

3

beef

biff

4

pasta dish

pastarett/en

5

don't really know

helt; vet ikke helt

6

to smell

lukte (-et)

7

to imitate

herme (-et)

8

to influence

påvirke (-et)

9

vitamin

vitamen/en

10

dinner is ready

middag er ferdig

11

recipe

oppskrift/a el. en

12

filet

filet/en

13

to mix

bland (-et)

14

to turn

vend (-te)

15

mixture

blanding/en

16

to brown

å brune (-et el. -te)

17

frying pan

panne/a el. en

18

slice

skive/a el. en

19

curry

karri/en

20

pour

å helle (-te)

21

lid

lokk/et

22

to cook slowly, simmer

å surre (-et)

23

raw

24

to imitate, copy

å herme etter (-et)

25

among others (among other things)

blant ennt

26

sunlight

sollys/et

27

immigrant

innvandrer

28

level

nivå/et

29

meters above sea level

meter over havets nivå

30

to lack

å mangle (-et)

31

as a rule

som regel

32

cod liver oil

tran/en

33

packet

kartong/en

34

mackerel

makrell/en

35

salmon

laks/en

36

trout

ørret/en

37

to lead to

føre til (-te)

38

soft, wet, flexible

bløtt

39

skeleton

skjelett/et

40

to stand, resist

tåle (-te)

41

fracture

bruddskade/n

42

bow-legged

hjulbeint

43

it is caused by

det kommer av

44

to bend

å bøye (-de)

45

survey

undersøkelse/n

46

serious

alvorlig

47

lack

mangel/en

48

traditional

tradisjonell

49

spare ribs

ribbe/a el. en

50

smoked mutton chops

pinnekjøtt/et

51

to exchange

å bytte ut (-et)

52

dish

rett/en

53

childhood

barndom/men

54

pork sausage

medisterpølse/a el. en

55

turkey

kalkun/en

56

fish treated with lye

lutefisk/en

57

cod

torsk/en

58

psychologist

psykolog/en

59

to find out

å finne ut (fant har funnet)

60

irritated

irritert

61

depressed

deprimert

62

sulky, angry

sur

63

tired, fed up

lei

64

dark time of the year

mørketid/a el. en

65

humor

humor/en

66

laughter

latter/en

67

lengthen

forlenge (-te)

68

exercise

mosjon/en

69

stressed

stresset

70

body

kropp/en

71

skin

hud/en

72

face

ansikt/et

73

special, particular, especially, particularly

særlig

74

rickets

rakitt/en

75

osteomalacia

osteomalasi/en

76

during the year

i løpet av året

77

to cultivate, grow

å dyrke
dyrker
dyrket
har dyrket

78

long ago

for lenge siden

79

means a lot to them

betyr en hel del for dem

80

to water

å vanne
vanner
vannet
har vannet

81

then something happened

så skjedde det noe

82

they were immediately... picked

de skulle straks plukkes

83

branch, limb

gren/en

84

it had died

det kom til å dø

85

message, news

budskap/et

86

subsequently, afterwards, after that

deretter

87

down, downhill

nedover

88

consideration

hensyn/et

89

ability

evne/a el. en

90

lots (of)

massevis

91

conscience

samvittighet/en

92

past, by, beyond

forbi

93

occupation

yrke/t

94

vocational school

yrkesskole/n

95

headmaster

rektor/en

96

affair, matter

affære/n

97

boyish prank

guttestrek/en

98

three young boys turned themselves in

meldte tre unge gutter seg

99

contract, agreement

avtale/n

100

to agree upon, arrange

å avtale
avtaler
avtalte
har avtalt

101

across, throughout

utover

102

to pay back

å tilbakebetale
tilbakebetaler
tibakebetalte
har tilbakebetalt

103

be even, call it quites

være skuls

104

have (left) to spend

ha å rutte med

105

to dig

å grave
graver
gravde
har gravd

106

acceptable, satisfactory

antakelig

107

to limit, restrict

å begrense
begrenser
begrenset
har begrenset

108

considerably, considerable, substantial

betraktelig

109

doubt, hesitation

betenkelighet/a el. en

110

scant, scarce (scarcely, hardly)

knapp (knapt)

111

crestfallen, downcast, shamefaced

slukøret

112

to stretch

å strekke
strekker
strakk
har strukket

113

hand, fist

neve/n

114

to nod

å nikke
nikker
nikket
har nikket

115

to certify, confirm

å bekrefte
bekrefter
bekreftet
har bekreftet

116

so, consequently, "at this"

dermed

117

to flower, bloom

å blomstre
blomstrer
blomstret
har blomstret

118

formal, solemn

høytidelig

119

bade them in

bød dem inn

120

repayment, installment

avdrag/et

121

lightened, relieved

lettet

122

to light (up)

å lyse (opp)
lyser
lyste
har lyst

123

case, issue, matter

sak/en

124

debt

gjeld/en

125

cleaned, cleansed

renset

126

lift, raise

å heve
hever
hevde / hevet
har hevd / hevet

127

gradually

etter hvert

128

goodbye, farewell

farvel/et

129

envelope

konvolutt/en

130

to look, peep

å kikke
kikker
kikket
har kikket

131

peek, look

titt/en

132

drop, tear

tår/en

133

cheek

kinn/et

134

it was not about (money) (it dealt not of money)

det handlet ikke om (pengene)

135

feeling

følelse/n

136

tendency

hang/en

137

great guy, splendid chap, honourable man

kjernekar/en

138

at all (in negative contexts)

overhodet

139

I wonder if there (at all) exists

jeg lurer på om det overhodet fins

140

away, aside

unna

141

make sense

henge sammen
å henge
henger
hang
har hengt

142

at all

overhodet

143

certainly

sikkert

144

say goodbye

ta farvel

145

over and done with

ute av verden

146

have a summer holiday

holde sommer
-hodlt har -holdt

147

be relieved

være lettet

148

ask someone in

be noen inn
å be
ber
ba / ba
har bedt

149

border, limit

grense/a el. en

150

hardly

knapt nok

151

expensive

pengekrevende

152

dig deep

grave dypt (i lommene)

153

little money to spare

lite å rutte med

154

be quits

være skuls

155

sum

sum/men

156

justice should be done

rett skulle være rett

157

steal fruit

slang, være på slang

158

take control, do something

ta affære

159

get out of control

komme ut av kontroll

160

plant

plante/n

161

bush, shrubbery

busk/en

162

flowering, in bloom

blomstrende

163

mood, temper

humør/et

164

mood, feeling

stemning/en