SpS:6 Det er aldri for sent! / Fakta Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS:6 Det er aldri for sent! / Fakta > Flashcards

Flashcards in SpS:6 Det er aldri for sent! / Fakta Deck (43):
1

to facilitate, make something accessible

lette til rette

2

education

utdannelse/n

3

quickly

raskt

4

all the time, constant, unchanging

stadig

5

keep pace with

følge med

6

development

utvikling/en

7

have the right to

ha rett til

8

training, education

opplæring/en

9

in most cases

i de fleste tilfellene

10

immigrant

innvandrer/en

11

refugee

flyktning/en

12

knowledge

kunnskap/en

13

institute

institutt/et

14

arbeidskontor/et

employment office

15

to arrange

å arrangere
arrangerer
arrangerte
har arrangert

16

have responsibility for

ha ansvar for

17

formal approval

godkjenning/en

18

guidance

veiledning/en

19

in order to

for å

20

abroad

utlandet

21

level

nivå/et

22

to contact

å kontakte
kontakter
kontaktet
har kontaktet

23

county

fylke/t

24

health worker

helsepersonell/et

25

authorisation

autorisasjon/en

26

Universities and Colleges Admission Service

samordna opptak

27

admission

opptak/et

28

study entry, place at college

studieplass/en

29

link

lenke/a el. en

30

further

videre

31

up until

fram til

32

speedy

hurtig

33

to sum up

å oppsummere
oppsummerer
oppsummerte
har oppsummert

34

to add, total

å summere
summerer
summerte
har summert

35

workplace

arbeidsplass/en

36

in most cases

i de fleste tilfellene

37

case, instance

tilfelle/t

38

to return to work

å komme i arbeid

39

different types, different kinds

ulike slags, forskjellige typer

40

to have judged

få vurdert

41

it can be wise

det kan være lurt

42

section, division

avdeling/a el. en

43

to coordinate

å samordne
samordner
samordnet/a
har samordnet/a