SpS 7: Ikke lett å få, Likestilling, Fakta Flashcards Preview

Norsk Nov - Des > SpS 7: Ikke lett å få, Likestilling, Fakta > Flashcards

Flashcards in SpS 7: Ikke lett å få, Likestilling, Fakta Deck (46):
1

company, firm

bedrift/en

2

to judge, assess, consider

å vurdere (-te)

3

national register

folkeregister/et

4

change one's name

skifte navn (-et)

5

be told

få beskjed om

6

valid

gylding

7

residential adult college

folkehøgskole/n

8

start one's own firm

starte eget firma

9

cleaner

rengjøringsassistent/en

10

license to drive a taxi

drosjelappen

11

equality between the sexes

likestilling/en

12

be qualified

være kvalifisert

13

employer

arbeidsgiver/en

14

employee

arbeidstaker/en

15

be obliged to

har plikt til

16

to prioritise

å prioritere (-te)

17

area

område/t

18

Gender Equality Ombud

likestillingsombud/et

19

commission

ombut/et

20

see to, ensure

sørge for

21

head-dress

holdeplagg/et

22

to complain

å klage (-et)

23

prohibition

forbud/et

24

discriminatory

diskriminerende

25

uniform

uniform/en

26

Working Environment Act

arbeidsmiljølov/en

27

Norwegian parliament

Storting/et

28

to sanction, pass (a bill)

å vedta (-tok har -tatt)

29

concerning

som angå

30

to include

å inkludere (-te)

31

overtime pay

overtidsbetaling/en

32

in addition to

i tillegg til

33

to take compensatory time-off

å avpasere (-te)

34

absence due to illness

sykefravær/et

35

to inform, report

å melde fra (-te)

36

doctor's certificate

legeattest/en

37

to apply, seek

å søke (-te)

38

leave (of absence)

permisjon/en

39

to celebrate

å feire (-et)

40

employment contract / work description

arbeidsavtale/n

41

information

opplysning/en

42

holiday allowance

feriepenger

43

period of probation

prøvetid/a el. en

44

union

fagforening/en

45

confidence

tillit/en

46

self-confident

selvsikker