Greek NT Proper Nouns - Part 1 Flashcards Preview

► Bible Languages > Greek NT Proper Nouns - Part 1 > Flashcards

Flashcards in Greek NT Proper Nouns - Part 1 Deck (300):
1

Ἰησοῦς (917)

Jesus, Joshua

2

Χριστός, -οῦ, ὁ (529)

Christ, Messiah, Anointed One

3

Παῦλος, -ου, ὁ (158)

Paul

4

Πέτρος, -ου, ὁ (156)

Peter

5

Ἰωάννης, -ου, ὁ (135)

John

6

Φαρισαῖος, -ου, ὁ (98)

Pharisee

7

Μωϋσῆς, -έως, ὁ (80)

Moses

8

Ἱεροσόλυμα, τό (79)

Jerousalem

9

Σίμων, -ωνος, ὁ (75)

Simon

10

Ἀβραάμ, ὁ (73)

Abraham

11

Ἰσραήλ, ὁ (68)

Israel

12

Γαλιλαία, -ας, ἡ (63)

Galilee

13

Ἱεροσόλυμα, τό (62)

Jerusalem

14

Δαυίδ, ὁ (59)

David

15

Πιλᾶτος, -ου, ὁ (55)

Pilate

16

Μαρία, -ας (54)

Mary

17

Ἰούδας, -α, ὁ (44)

Judas, Judah

18

Ἡρῴδης, -ου, ὁ (43)

Herod

19

Ἰουδαία, -ας, ἡ (43)

Judea

20

Ἰάκωβος, -ου, ὁ (42)

James

21

Σατανᾶς, -ᾶ, ὁ (36)

Satan

22

Φίλιππος, -ου, ὁ (36)

Philip

23

Ἰωσήφ, ὁ (35)

Joseph

24

Ἠλίας, -ου, ὁ (29)

Elijah

25

Καῖσαρ, -ος, ὁ (29)

Caesar

26

Βαρναβᾶς, -ᾶ, ὁ (28)

Barnabas

27

Ἰακώβ, ὁ (27)

Jacob

28

Ἂἴγυπτος, -ου, ἡ (25)

Egypt

29

{Ελλην, -ηνος, ὁ (25)

a Greek

30

σωτήρ, -ῆρος, ὁ (24)

Savior

31

Τιμόθεος, -ου, ὁ (24)

Timothy

32

Ἠσαΐας, -ου, ὁ (22)

Isaiah

33

Μακεδονία, -ας, ἡ (22)

Macedonia

34

Ἰσαάκ, ὁ (20)

Isaac

35

Ἀντιόχεια, -ας, ἡ (18)

Antioch

36

Ἀσία, -ας, ἡ (18)

Asia

37

Καισάρεια, -ας, ἡ (17)

Caesarea

38

Ἔφεσος, -ου, ἡ (16)

Ephesus

39

Καφαρναούμ, ἡ (16)

Capernaum

40

Δαμασκός, -οῦ, ἡ (15)

Damascus

41

Ἰορδάνης, -ου, ὁ (15)

the Jordan

42

Λάζαρος, -ου, ὁ (15)

Lazarus

43

Σαῦλος, -ου, ὁ (15)

Saul

44

Ναζαρά, Ναζαρέθ (14)

Nazareth

45

Σαδδουκαῖος, -ου, ὁ (14)

a Sadducee

46

Ἀνδρέας, -ου, ὁ (13)

Andrew

47

Μάρθα, -ας, ἡ (13)

Martha

48

Ναζωραῖος, -ου, ὁ (13)

inhabitant of Nazareth, Nazarene

49

Τίτος, -ου, ὁ (13)

Titus

50

Φῆστος, -ου, ὁ (13)

Festus

51

Βαβυλών, -ῶνος, ἡ (12)

Babylon

52

Βηθανία, -ας, ἡ (12)

Bethany

53

Ζεβεδαῖος, -ου, ὁ (12)

Zebedee

54

Μαγδαληνή, -ῆς, ἡ (12)

woman of Magdala

55

Ῥωμαῖος, -ου, ὁ (12)

Roman

56

Σιλᾶς, -α, ὁ (12)

Silas

57

Σολομών, -ῶνος (12)

Solomon

58

Ἀγρίππας, -α, ὁ (11)

Agrippa

59

Ἁνανίας, -ου, ὁ (11)

Ananias

60

Βαραββᾶς, -ᾶ, ὁ (11)

Barabbas

61

Ζαχαρίας, -ου, ὁ (11)

Zacharias

62

Θωμᾶς, -ᾶ, ὁ (11)

Thomas

63

Ἰσκαριώθ (11)

Iscariot

64

Σαμάρεια, -ας, ἡ (11)

Samaria

65

Τύρος, -ου, ἡ (11)

Tyre

66

ᾅδης, -ου, ὁ (10)

Hades

67

Ἀπολλῶς (10)

Apollos

68

Ἀχαΐα, -ας, ἡ (10)

Achaia

69

Ἰόππη, -ης, ἡ (10)

Joppa

70

Ἀδάμ, ὁ (9)

Adam

71

Ἐλισάβετ, ἡ (9)

Elizabeth

72

Ἰσραηλίτης, -ου, ὁ (9)

an Israelite

73

Ἰωνᾶς, -ᾶ, ὁ (9)

Jonah

74

Καϊάφας, -α, ὁ (9)

Caiaphas

75

Κηφᾶς, -ᾶ, ὁ (9)

Cephas

76

Σαμαρίτης, -ου, ὁ (9)

Samaritan

77

Σαούλ, ὁ (9)

Saul

78

Σιδών, -ῶνος, ἡ (9)

Sidon

79

Σόδομα, -ων, τό (9)

Sodom

80

Φῆλιξ, -ικος, ὁ (9)

Felix

81

Βηθλέεμ, ἡ (8)

Bethlehem

82

Γόμορρα, -ας, ἡ (8)

Gomorrah

83

ζηλωτής, -οῦ, ὁ (8)

Zealot

84

Κιλικία, -ας, ἡ (8)

Cilicia

85

Κορνήλιος, -ου, ὁ (8)

Cornelius

86

Λευί, -Λευίς (8)

Levi

87

Μᾶρκος, -ου, ὁ (8)

Mark

88

Μελχισέδεκ, ὁ (8)

Melchizedek

89

Νῶε, ὁ (8)

Noah

90

Ῥώμη, -ης, ἡ (8)

Rome

91

Συρία, -ας, ἡ (8)

Syria

92

Βεελζεβούλ, ὁ (7)

Beelzebul

93

Βηθσαϊδά, ἡ (7)

Bethsaida

94

Ἰεριχώ, ἡ (7)

Jericho, a city of Pal.

95

Σιών, ἡ (7)

Zion

96

Συμεών, ὁ (7)

Simeon

97

Ἀκύλας (6)

Aquila

98

Ἀλέξανδρος, -ου, ὁ (6)

Alexander

99

Ἡρῳδιάς, -άδος, ἡ (6)

Herodias

100

Ἰκόνιον, -ου, τό (6)

Iconium

101

Κόρινθος, -ου, ἡ (6)

Corinth

102

Κυρηναῖος, -ου, ὁ (6)

a Cyrenian

103

Λαοδίκεια, -ας, ἡ (6)

Laodicea

104

Λύστρα (6)

Lystra, a city of Lycaonia

105

Ναθαναήλ, ὁ (6)

Nathanael

106

Πέργαμος, -ου, ἡ (6)

Pergamum

107

Πρίσκα (6)

Prisca, Priscilla

108

στάχυς, -υος, ὁ (6)

Stachys

109

Τρῳάς, -άδος, ἡ (6)

Troas

110

Ἀαρών, ὁ (5)

Aaron

111

Ἁλφαῖος, -ου, ὁ (5)

Alphaeus

112

Ἀρίσταρχος, -ου, ὁ (5)

Aristarchus

113

Ἄρτεμις, -ιδος, ἡ (5)

Artemis

114

Γάϊος, -ου, ὁ (5)

Gaius

115

Γεννησαρέτ, ἡ (5)

Gennesaret

116

Θεσσαλονίκη, -ης, ἡ (5)

Thessalonica

117

Ἰάσων, -ονος, ὁ (5)

Jason

118

Ἰεσσαί, ὁ (5)

Jesse

119

Κρήτη, -ης, ἡ (5)

Crete

120

Κύπρος, -ου, ἡ (5)

Cyprus

121

Μαθθαῖος, -ου, ὁ (5)

Matthew, one of the twelve apostles

122

Μακεδών, -όνος, ὁ (5)

a Macedonian

123

Νικόδημος, -ου, ὁ (5)

Nicodemus

124

Παμφυλία, -ας, ἡ (5)

Pamphylia

125

πανουργία, -ας, ἡ (5)

cleverness, craftiness. Trickery

126

Τυχικός, -οῦ, ὁ (5)

Tychicus

127

Φαραώ, ὁ (5)

Pharaoh

128

Ἅβελ, ὁ (4)

Abel

129

Ἀθῆναι, -ῶν, ἡ (4)

Athens

130

Ἅννας, -α, ὁ (4)

Annas

131

Ἁριμαθαία, -ας, ἡ (4)

Arimathea

132

Βαρθολομαῖος, -ου, ὁ (4)

Bartholomew

133

Βενιαμίν, ὁ (4)

Benjamin

134

Γαλατία, -ας, ἡ (4)

Galatia

135

Ἑβραῖος, -ου, ὁ (4)

a Hebrew

136

Θεσσαλονικεύς, -έως, ὁ (4)

a Thessalonian

137

Θυάτειρα (4)

Thyatira

138

Ἰταλία, -ας, ἡ (4)

Italy

139

Κανά, ἡ (4)

Cana

140

Λώτ, ὁ (4)

Lot

141

Σάρρα, -ας, ἡ (4)

Sarah

142

Σιλουανός, -οῦ, ὁ (4)

Silvanus

143

Σινᾶ (4)

Sinai

144

σμύρνα, -ης, ἡ (4)

Smyrna

145

Φίλιπποι, -ων, ὁ (4)

Philippi

146

ἀββά, ὁ (3)

Abba, father

147

Ἀβιά, ὁ (3)

Abijah

148

ἄλφα, τό (3)

Alpha

149

Ἀμιναδάβ, ὁ (3)

Amminadab

150

Ἀμώς, ὁ (3)

Amos

151

Βαλαάμ, ὁ (3)

Balaam

152

Βερνίκη, -ης, ἡ (3)

Bernice

153

Βηθφαγή, ἡ (3)

Bethphage

154

Βόες, ὁ (3)

Boaz

155

Γαλλίων, -ωνος, ὁ (3)

Gallio

156

Γολγοθᾶ (3)

Golgotha

157

Δεκάπολις, -εως, ἡ (3)

Decapolis

158

Δέρβη, -ης, ἡ (3)

Derbe

159

Δημᾶς, -ᾶ, ὁ (3)

Demas

160

Δημήτριος, -ου, ὁ (3)

Demetrius

161

Δίδυμος, -ου, ὁ (3)

Didymus

162

Ἐλιακίμ, ὁ (3)

Eliakim

163

Ἑλληνιστής, -οῦ, ὁ (3)

Hellenist, Greek

164

Ἑνώχ, ὁ (3)

Enoch

165

Ἐπαφρᾶς, -ᾶ, ὁ (3)

Epaphras

166

Ἔραστος, -ου, ὁ (3)

Erastus

167

Ἑσρώμ, ὁ (3)

Hezron

168

Ζαβουλών, ὁ (3)

Zebulun

169

Ζακχαῖος, -ου, ὁ (3)

Zaccheus

170

Ζοροβαβέλ, ὁ (3)

Zerubbabel

171

Ἡρῳδιανοί, -ῶν, ὁ (3)

a Herodian

172

Ἠσαῦ, ὁ (3)

Esau

173

Ἰερεμίας, -ου, ὁ (3)

Jeremiah

174

Ἰοῦστος, -ου, ὁ (3)

Justus

175

Ἰωβήδ, ὁ (3)

Obed

176

Ἰωσῆς, -ῆ (3)

Joses

177

Κάϊν, ὁ (3)

Cain

178

Κλαύδιος, -ου, ὁ (3)

Claudius

179

Κύπριος, -ου, ὁ (3)

a Cyprian

180

Λευίτης, -ου, ὁ (3)

a Levite

181

λουκᾶς, -ᾶ, ὁ (3)

Luke

182

Λύδδα, -ας (3)

Lydda

183

Μανασσῆ (3)

Manasseh

184

Μίλητος, -ου, ἡ (3)

Miletus

185

Ναασσών, ὁ (3)

Nahshon

186

Νεφθαλίμ, ὁ (3)

Naphtali

187

Νινευίτης, -ου, ὁ (3)

a Ninevite

188

πεντηκοστή, -ῆς, ἡ (3)

Pentecost

189

Πέργη, -ης, ἡ (3)

Perga

190

Πόντιος, -ου, ὁ (3)

Pontius (Pilate)

191

Σαλαθιήλ, ὁ (3)

Shealtiel

192

Σαμουήλ, ὁ (3)

Samuel

193

Σάρδεις, -εων, ἡ (3)

Sardis

194

Σιλωάμ, ὁ (3)

Siloam

195

Στεφανᾶς, -ᾶ, ὁ (3)

Stephanas

196

Ταρσός, -οῦ, ἡ (3)

Tarsus

197

Τιβεριάς, -άδος, ἡ (3)

Tiberias

198

Τρόφιμος, -ου, ὁ (3)

Trophimus

199

Φάρες, ὁ (3)

Perez

200

Φοινίκη, -ης, ἡ (3)

Phoenicia

201

Φρυγία, -ας, ἡ (3)

Phrygia

202

Ἀβιούδ, ὁ (2)

Abiud

203

Ἅγαβος, -ου, ὁ (2)

Agabus

204

Ἁγάρ, ἡ (2)

Hagar

205

Ἀζώρ, ὁ (2)

Azor

206

Ἂἰθίοψ, -οπος, ὁ (2)

an Ethiopian

207

Ἂἰνέας, -ου, ὁ (2)

Aeneas

208

Ἀλεξανδρεύς, -έως, ὁ (2)

an Alexandrian

209

Ἀραβία, -ας, ἡ (2)

Arabia

210

Ἀράμ, ὁ (2)

Aram

211

Ἄρχιππος, -ου, ὁ (2)

Archippus

212

Ἀσάφ, ὁ (2)

Asa(ph)

213

Ἀσήρ, ὁ (2)

Asher

214

+Ἂσσος, -ου, ἡ (2)

Assos

215

Ἀχάζ, ὁ (2)

Ahaz

216

Ἀχίμ, ὁ (2)

Achim

217

Βαρσαββᾶς, -ᾶ, ὁ (2)

Barsabbas

218

Βέροια, -ας, ἡ (2)

Berea

219

Βιθυνία, -ας, ἡ (2)

Bithynia

220

Γαβριήλ, ὁ (2)

Gabriel

221

Γαμαλιήλ, ὁ (2)

Gamaliel

222

Γεθσημανί (2)

Gethsemane

223

Δορκάς, -άδος, ἡ (2)

Dorcas

224

Ἑζεκίας, -ου, ὁ (2)

Hezekiah

225

Ἐλεάζαρ, ὁ (2)

Eleazar

226

Ἐλιούδ, ὁ (2)

Eliud

227

Ἑλληνίς, -ίδος, ἡ (2)

a Greek

228

Ἐπαφρόδιτος, -ου, ὁ (2)

Epaphroditus

229

Ἑρμῆς, -οῦ, ὁ (2)

Hermes

230

Εὕα, -ας, ἡ (2)

Eve, the first woman

231

Εὐφράτης, -ου, ὁ (2)

Euphrates, a river of Asia

232

Ζεύς (2)

Zeus

233

Θαδδαῖος, -ου, ὁ (2)

Thaddaeus

234

Θεόφιλος, -ου, ὁ (2)

Theophilus

235

Ἰάϊρος, -ου, ὁ (2)

Jairus

236

Ἱεροσολυμίτης, -ου, ὁ (2)

an inhabitant of Jerusalem

237

Ἰεχονίας, -ου, ὁ (2)

Jechoniah

238

Ἰουδαϊσμός, -οῦ, ὁ (2)

Judaism

239

Ἰούλιος, -ου, ὁ (2)

Julius

240

Ἰωαθάμ, ὁ (2)

Jotham

241

Ἰωάννα, -ας, ἡ (2)

Joanna

242

Ἰωράμ, ὁ (2)

Joram

243

Ἰωσαφάτ, ὁ (2)

Josaphat

244

Ἰωσίας, -ου, ὁ (2)

Josiah

245

Καϊνάμ, ὁ (2)

Cainan

246

Καναναῖος, -ου, ὁ (2)

a Cananean

247

Καππαδοκία, -ας, ἡ (2)

Cappadocia

248

Κεγχρεαί, -ῶν, ἡ (2)

Cenchreae

249

Κορίνθιος, -ου, ὁ (2)

a Corinthian

250

Κρής, -ητός, ὁ (2)

a Cretan

251

Κρίσπος, -ου, ὁ (2)

Crispus

252

λίβανος, -ου, ὁ (2)

(the) Lebanon

253

Λούκιος, -ου, ὁ (2)

Lucius

254

Λυδία, -ας, ἡ (2)

Lydia

255

Λυσίας, -ου, ὁ (2)

Lysias

256

Μαθθάτ (2)

Matthat

257

Μαθθίας, -ου, ὁ (2)

Matthias

258

Ματθάν, ὁ (2)

Matthan

259

Ματταθίας, -ου, ὁ (2)

Mattathias

260

Μελχί, ὁ (2)

Melchi

261

Μεσοποταμία, -ας, ἡ (2)

Mesopotamia

262

Μεσσίας, -ου, ὁ (2)

the Messiah, Anointed One

263

Μιχαήλ, ὁ (2)

Michael

264

Μυσία, -ας, ἡ (2)

Mysia

265

Νικολαΐτης, -ου, ὁ (2)

Nicolaitan

266

Ὀζίας, -ου, ὁ (2)

Uzziah

267

Ὀνήσιμος, -ου, ὁ (2)

Onesimus

268

Ὀνησίφορος, -ου, ὁ (2)

Onesiphorus

269

Πάγος (2)

Areopagus (Hill of Mars)

270

Πάφος, -ου, ἡ (2)

Paphos

271

πόντος, -ου, ὁ (2)

Pontus

272

Πόπλιος, -ου, ὁ (2)

Publius

273

Ῥαάβ, ἡ (2)

Rahab

274

ῥαββουνί (2)

Rabboni, my master

275

Ῥοβοάμ, ὁ (2)

Rehoboam

276

Ῥοῦφος, -ου, ὁ (2)

Rufus

277

Σαβαώθ (2)

Sabaoth, Lord of the Armies, Lord of Hosts

278

Σαδώκ, ὁ (2)

Zadok

279

Σαλά, ὁ (2)

Shelah

280

Σαλήμ, ἡ (2)

Salem

281

Σαλμών, ὁ (2)

Salmon

282

Σαλώμη, -ης, ἡ (2)

Salome

283

Σαμαρῖτις, -ιδος, ἡ (2)

Samaritan

284

Σπανία, -ας, ἡ (2)

Spain

285

Συχέμ (2)

Shechem

286

Σωσθένης, -ους, ὁ (2)

Sosthenes

287

Ταβιθά, ἡ (2)

Tabitha

288

Ταρσεύς, -έως, ὁ (2)

a Tarsian

289

Τέρτυλλος, -ου, ὁ (2)

Tertullus

290

Ὑμέναιος, -ου, ὁ (2)

Hymenaeus

291

Φιλαδέλφεια, -ας, ἡ (2)

Philadelphia

292

Χανάαν, ἡ (2)

Canaan

293

Χαρράν, ἡ (2)

Haran

294

Χοραζίν, ἡ (2)

Chorazin

295

Ἀβαδδών, ὁ (1)

Abaddon

296

Ἀβιαθάρ, ὁ (1)

Abiathar

297

Ἀβιληνή, -ῆς, ἡ (1)

Abilene

298

Ἀδδί, ὁ (1)

Addi

299

Ἀδμίν, ὁ (1)

Admin

300

Ἀδρίας, -ου, ὁ (1)

the Adriatic Sea