histologija z embriologijo vaje Flashcards Preview

Veterinary Science > histologija z embriologijo vaje > Flashcards

Flashcards in histologija z embriologijo vaje Deck (382)
Loading flashcards...
1

Kako je zgrajena stena krvnih žil?

1. t.intima (interna)
2. t. media
3. t, adventitia (externa)

2

Kaj sestavlja t. intimo?

- plast endotelijskih celic
- bazalna membrana
- subendotelijsko vezivo
- notranja elastična membrana (m. elastica interna)

3

Kaj sestavlja t. medio?

- gladkomišične celice ter kolagena, retikularna in elastična vlakna
- zunanja elastična membrana (m. elastica externa)

4

Kaj sestavlja t. adventitio?

- rahlo vezivo, živčna vlakna vegetativnega živčnega sistema (nervi vasorum) in manjše krvne žile (vasa vasorum)

5

opiši arterijo mišičnega tipa

• t.intima
plast endotelijskih celic se dobro vidi
BM se ne vidi, razen če obarvamo s PAS
membrana elastica interna :
je eozinofilno obarvana
zasveti se
je nagubana
• t.media
gladko mišične celice
kolagena in elastična vlakna vidimo če jih obarvamo z orceinom
membrano elastico externo lahko vidimo, vendar ni tako opazna

t.adventitia

6

Opiši veno

VENA
post mortum kolaborira ( spremeni obliko)
ne vidimo izrazite membrane elastice externe
zaklope so iz duplikature tunice intime
t.media je manjša
t.adventitia pa večja
t.intima se slabo vid
v venah vidimo več eritrocitov kot v arterijah
v limfnih žilah ni eritrocitov

7

Kaj se zgodi z veno postmortum?

kolaborira

8

Kaj ima vena kar večina arterij nima?

zaklopke

9

Iz česa so zaklopke pri veni

iz duplikature tunice intime.

10

Kje vidimo več eritrocitov v veni ali arteriji?

v veni.

11

kje ni eritrocitov?

v limfnih žilah

12

Opiši elastični tip arterije.

- debelejša tunica intima
- t.adventitia je bistevno tanjša
- glavni del je tunica media

13

Kako se z orceinom barvajo arterije elastičnega in kako arterije mišičnega tipa?

- mišični tip arterije: obarva samo membrano elastico interno,externo

- elastični tip: bolj obarvano, ker je več elastičnih vlaken

14

Naštej žile manjšega kalibra

-manjše arterije
-arteriole
- manjše vene
- kapilare

15

Opiši manjšo arterijo

- v t.intimi 3-6 palsti gladko mišičnih celic
- endotelijske celice se skrčijo in postavijo pokonci, štrlijo v lumen
- lepo se vidi membrana elastica interna

16

Opiši arteriolo.

- samo 2 plasti gladko mišičnih celic v t.intimi
- premer 100 mikrometrov
- pazit je treba na vzdolžni prerez arteriole --> lahko zamenjaš z enoskladnim enostavnim epitelijem

17

opiši manjše vene

- manj gladko mišičnih celic v tunici medii
- ni notranje elastične membrane
- jedra endotelijskih celic vzporedno z lumnom in ne pokončno kot pri mali arteriji

18

Opiši kapilare

- malo večje kot eritrociti
- ena endotelijska celica ki tvori lumen, jedro je ploščato
- pericit predstavlja oporo
- limfne kapilare ponavadi brez pericita

19

Opiši limfno žilo

- tanjša stena kot pri kapilari
- zaklopke
- težko razdelimo plasti
- ni eritrocitov
- malo gladko mišičnih celic

20

Kakšne so limfne kapilare?

- podobne so kapilaram, le da ni pericitov

21

Kateri tip arterije najdemo v bezgavki in kakšen lumen ima?

- najdemo arterijo zapornega tipa
- ima zvezdast lumen

22

Naštej plasti, ki gradijo steno srca

1. t. intima = endokard
2. t. media = miokard
3. t. adventita = epikard

23

Opiši endokard srca.

- plast endotelijskih celic
- bazalna membrana
- subendotelijsko vezivo z elastičnimi in kolagenimi vlakni
(notranja, vmesna in zunanja ti. subendokardialna plast)

24

Opiši miokard srca.

- prečno-progasta srčna mišičnina
- purkinijeve celice

25

opiši epikard srca.

- mezotelij (enoskladen, enostaven ploščat epitelij)
- submezotelijalno fibrilarno vezivo, maščobne celice, žile, živci)

26

Kdaj je neka stvar žlezA?

- ko je večina parenhima sestavljenega iz endokrinih celic

27

Na katere 3 stvari delimo endokrini sistem?

- endokrine žleze
- skupine endokrinih celic
- razpršeni endokrini sistem

28

Naštej endokrine žleze

- hipofiza
- epifiza
- ščitnica
- obščitnica
- nadledvična žleza

29

naštej skupine endokrinih celic

- nevrosekretorni nevroni v hipotalamusu
- Langerhansovi otočki
- moški in ženski spolni organi
- placenta
- kardialni miociti v preddvoru srca

30

Kaj spada v razpršeni endokrini sistem?

posamezne endokrine celice vrinjene med epitelijske celice gastrointestinalnega in respiratornega sistema